ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - КНИГИ

Фотографии

Пощенски картички

Автентичен фолклор

Христо Ботев

- 1 -

Д/886.7-34/Б 70, Из2/886.7-34/Б 70, Кр/886.7-34/Б 70, П/886.7-34/Б 70, ФП/886.7-34/Б 70, Ч/886.7-34/Б 7094248

Ботьов си поведе белите комити  : Христо Ботев и четата му в народната памет /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2008 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281294. - Именен и геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 24302

- 2 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697531

Околчица`11  : Лит.-художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Георги Ангелов и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2011 (Враца : БГ-Принт) . - 230 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред.: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN : [7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65255

- 3 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697532

Околчица`12  : Лит.-худож. алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2012 (Враца : БГ-Принт) . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN :[7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65256

- 4 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695009

Околчица' 09  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2009 (Враца : БГ - Принт) . - 224 с. : с ил., 4 л. : ил. ; 21 см

   Други ред: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, К. Павлов, И. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 25195

- 5 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695504

Околчица' 10  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2010 (Враца : БГ-Принт) . - 240 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 7 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 51170

- 6 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 46, Ч/886.7-8/О 4692608

Околчица' 2006  : Литературно - художествен алманах /  Ред. колегия Марин Ботунски и др . - Враца : БГ Принт, 2006 . - 168 с. : с портр., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред.: А. Андреев, Б. Крумов, И. Пенев, К. Павлов, Л. Даскалова, Л. Рашев, Я. Кременска

   ISBN 0205-339 Х 

 пълен текст 

Сист. No: 20731

Христо Ботев - книги

- 7 -

Д/886.7-34/Б 70, Из2/886.7-34/Б 70, Кр/886.7-34/Б 70, П/886.7-34/Б 70, ФП/886.7-34/Б 70, Ч/886.7-34/Б 7094248

Ботьов си поведе белите комити  : Христо Ботев и четата му в народната памет /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2008 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281294. - Именен и геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 24302

Наследство

Наследство - книги

- 8 -

Д/502/Б 56, Из2/502/Б 56, Кр/502/Б 56, П/502.4/Б 56, ФП/502.4/Б 56, Ч1/502.4/Б 5697240

Божият мост  : Природни и културно-исторически забележителности от Врачанския край : Осма рег. краеведска конференция Враца, 17 ноември 2011 г. : Сб. материали /  Състав. Калина Тодорова ; Ред. Блага Атанасова Риджалска . - Враца : Регион. библ. Христо Ботев, 2012 . - 160 с. : с ил., факс., сн. ; 20 см . -  (Наследство)

   Поредица Наследство с ISSN 1314-328Х

   ISBN : [6] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 64610

- 9 -

Гр/91/Б 32, Кр/91/Б 32, П/914.972/Б 32, Ч/914.972/Б 32II 2324

Борисов, Илия

   Врачански окръг : Албум /  Авт.-състав. Илия Борисов ; Снимки Анатолий Иванчев ; Ред. Йорданка Кирилова . - София : Септември, 1986 . - 156 с. : с ил. ; 28 см

   Авт.-състав. е отбелязан в библиогр. каре. - Парал. текст на рус. и нем. ез. / Прев. Милка Фингова, Райчо Русев. - 8 116 тир. ; 3 000 екз. от тир. подв.

   ISBN : 4,55 лв. (Подв.)

 пълен текст 

Сист. No: 22855

- 10 -

Д/886.7-34/Б 70, Из2/886.7-34/Б 70, Кр/886.7-34/Б 70, П/886.7-34/Б 70, ФП/886.7-34/Б 70, Ч/886.7-34/Б 7094248

Ботьов си поведе белите комити  : Христо Ботев и четата му в народната памет /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2008 . - 304 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 281294. - Именен и геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 24302

- 11 -

Д/398.3/Г 38, Из2/398.3/Г 38, Кр/398.3/Г 38, П/398.3/Г 38, ФП/398.3/Г 38, Ч/398.3/Г 3892727

Гергьовден във Врачанско  : Края на ХІХ и първата половина на ХХ век /  Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : Рал Колобър, 2006 . - 40 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 37-38.

   ISBN 10: 954-9400-24-7 

   ISBN 13: 978-954-9400-24-3 : 2 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 20487

- 12 -

Д/394/З 73, Из2/394/З 73, Кр/39/З 73, П/394/З 73, ФП/394/З 73, Ч/394/З 7395870

Златни ръце  : Народните занаяти във Врачанския край : Шеста регионална краеведска конференция Враца, 19 ноември 2009 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Николова Тодорова ; Ред. Блага Атанасова Риджалска . - Враца : Рал Колобър, 2010 . - 239 с. ; 20 см . -  (Наследство)

   На загл. с. местоизд. погрешно означено Враца. - Изд. на Регионална библ. Христо Ботев - Враца. - Офс. изд.

   ISBN 978-954-940-93-9 : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 56215

- 13 -

Кр/2/И 21 

Иванов, Пламен и др.

   Бистрешки манастир " Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец" / Пламен Иванов, Калина Тодорова, Весела Пелова ; Фотогр. Петър Петров и др ; Прев. англ. ез. Николай Николов ; Прев. фр. ез. Ваня Пенчева . - Враца : Регионално краеведско дружество, 2011 . - 56 с. : със сн. ; 15Х21 см . -  (От Дунав до Балкана, ISSN 1314-3271)

   Текст на англ., фр. ез.

   ISBN : [6] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 2089

- 14 -

Д/886.7-192/К12, Кр/886.7-192/К12, П/886.7-192/К12, ФП/886.7-192/К12, Ч/886.7-192/К1291006

Кавал ли свири, мома ли пее...  : Нар. песни от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : [Майобо], 2002 . - 251 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9627-17-11 : 5 лв. (грешен)

 пълен текст 

Сист. No: 17959

- 15 -

Д/886.7-34/К 89, Из2/886.7-34/К 89, Кр/886.7-34/К 89, П/886.7-34/К 89, ФП/886.7-34/К 89, Ч/886.7-34/К 8989469

Крал - Баир  : Легенди и предания от Врачанско /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова ; Худож. Тодор Ваков . - [Враца] : [Изд. състав.], 2000 . - 220 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 185-206 ; Именен показалец, геогр. показалец

   ISBN : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 25707

- 16 -

Д/398.3/Т 64, Из2/398.3/Т 64, Кр/398.3/Т 64, П/398.3/Т 64, ФП/398.3/Т 64, Ч/398.3/Т 6491957

Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско  : (Края на ХІХ и първата половина на ХХ век) /  Авт. на текста и състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : Издателство Рал-Колобър, 2005 . - 40 с. : с ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9400-12-3 : 2.00 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 19329

- 17 -

Д/784/М 29, Из1/784/М 29, Кр/784/М 29, П/784/М 29, ФП/784/М 29, Ч/784/М 2993097

Мара Врачанка  : Любими градски песни от Врачанско /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - [София] : Рал Колобър, 2006 . - 64 с. : с ил., ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   

   ISBN 954-9400-29-8 : 3 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 21998

- 18 -

Д/886.7-84/М97, Кр/886.7-84/М97, П/886.7-84/М97, ФП/886.7-84/М9791365

Мъдри думи  : Пословици, поговорки и гатанки от Врачанския край /  Авт., състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : БГ Принт ООД, 2004 . - 112 с. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 107-109

   ISBN 954-9325-09-1 : 2 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 18453

- 19 -

Д/398/О 45, Кр/39/О 45, П/398.2/О 45, П/398.3/О 45, ФП/398.3/О 45 

Ой, Коледо, мой , Коледо  : Коледните празници във Врачанско ( края на IХ и първата половина на ХХ век) /  Авт. на текста Калина Тодорова, Блага Атанасова . - Враца : БГ-Принт, 2003 . - 40 с. : с ноти ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 37-38.

   ISBN 954-9325-02-4 : 1.50 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 18009

- 20 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697531

Околчица`11  : Лит.-художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Георги Ангелов и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2011 (Враца : БГ-Принт) . - 230 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред.: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN : [7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65255

- 21 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4697532

Околчица`12  : Лит.-худож. алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2012 (Враца : БГ-Принт) . - 232 с. : с ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев.

   ISBN :[7.00] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65256

- 22 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695009

Околчица' 09  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2009 (Враца : БГ - Принт) . - 224 с. : с ил., 4 л. : ил. ; 21 см

   Други ред: Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, К. Павлов, И. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 25195

- 23 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 4695504

Околчица' 10  : Литературно - художествен алманах /  Гл. ред. Марин Ботунски ; Ред. Андрей Андреев и др . - Враца : Ботевски организационен комитет, 2010 (Враца : БГ-Принт) . - 240 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред. : Г. Ангелов, Б. Крумов, Я. Кременска, Л. Даскалова, Ив. Пенев, Л. Рашев. - 500 тир.

   ISBN 0205-339 Х : 7 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 51170

- 24 -

Кр/886.7-8/О 46, П/886.7-8/О 46, ФП/886.7-8/О 46, Ч/886.7-8/О 4692608

Околчица' 2006  : Литературно - художествен алманах /  Ред. колегия Марин Ботунски и др . - Враца : БГ Принт, 2006 . - 168 с. : с портр., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   Други ред.: А. Андреев, Б. Крумов, И. Пенев, К. Павлов, Л. Даскалова, Л. Рашев, Я. Кременска

   ISBN 0205-339 Х 

 пълен текст 

Сист. No: 20731

- 25 -

Д/949.72/О 78, Из2/949.72/О 78, Кр/949.72.043/О 78, П/949.72.043/О 78, ФП/949.72.043/О 78, Ч/949.72.043/О 7894321

Освобождението  : Сб. материали от Четвъртата регионална краеведска конф. ["Миналото на родния край - послание към бъдещето"], Враца, 21 ноември 2007 г. /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова, Румяна Цветкова . - Враца : Рал Колобър, 2008 . - 152 с. : с ил., факс., к. ; 20 см . -  (Наследство)

   Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - Библиогр. след отд. части

   ISBN 978-954-9400-67-0 : 3 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 37825

- 26 -

Д/886.7-3/О 88, Из2/886.7-3/О 88, Кр/886.7-3/О 88, П/886.7-3/О 88, ФП/886.7-3/О 88, Ч/886.7-3/О 8891904

От Дунав до Балкана  : Легенди, предания, разкази, приказки, анекдоти от Врачанския край /  Състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова ; [Предг.] Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2005 . - 164 с. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с.149 -154 ; Именен и геогр. показалец

   ISBN 954-9400-22-0 : 4 лв. 

  

Сист. No: 20206

- 27 -

Из2/886.7-192/П 64, Кр/886.7-192/П 64, П/886.7-192/П 6495581

Под ореше столовато  : 26 автентични песни от село Габаре, Белослатинско /  Състав. Ивайло Никодимов . - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2010 (Враца : БГ принт) . - 48 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92611-1-0 : [3 лв.] 

 пълен текст 

Сист. No: 52488

- 28 -

Д/398.3/П 84, Из2/398.3/П 84, Кр/398.3/П 84, П/398.3/П 84, ФП/398.3/П 84, Ч/398.3/П 8493556

Празничен народен календар от Врачанския край  /  Авт. на текста, състав. Калина Тодорова, Блага Атанасова, Весела Пелова ; Предг. Калина Тодорова . - София : Рал Колобър, 2007 . - 264 с. : с ил. ; 20 см . -  (Роден край)

   Библиогр. с. 245-258. - Именен и геогр. показалец. - Съдържа и Празничните традиции на старите врачани / Весела Пелова

   ISBN 978-954-9400-37-3 : 5 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 22104

- 29 -

Д/2/С 25, Из2/23/28/С 25, Кр/2/С 25, П/28/С 25, ФП/28/С 25, Ч/28/С 2595117

Свети места  : Църквите и манастирите във Врачанския край : Пета регионална краеведска конференция Враца, 27 ноември 2008 г. : Сборник материали /  Състав. Калина Тодорова, Силвия Павлова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Рал Колобър, 2009 . - 240 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство)

   Изд. на Регион. библиотека "Христо Ботев" - Враца. - 300 тир. - Библиогр. на презентациите с. 235-236

   ISBN 978-954-9400-76-2 : 4.30 лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 44470

- 30 -

Кр/355/359/Т 36 

Таслаков, Васил Гечев

   35 пехотен Врачански полк във Всеобщата европейска война през 1915 - 1918 г. : Ч. 1- / Васил Гечев Таслаков . - Враца : Фонд за увековечаване паметта на загиналите герои, 1930 (Враца : печ. Ст. Цеков, 1930) . - 25 см

   Пълното име на изд. : Фонд за увековечаване паметта на загиналите герои от 35 пехотен Врачански полк. - 10000 тир.

   ISBN : 20 лв. 

   Ч. 1. На Западния, Сръбския и Добруджанския фронтове . - 1930 . - 295 с., с ил.

   

 пълен текст 

Сист. No: 53363

- 31 -

Д/886.7-34/Т 64, Кр/886.7-34/Т 64, П/886.7-34/Т 64, ФП/886.7-34/Т 64, Ч/886.7-34/Т 6497629

Тодорова, Калина Николова

   Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" : Легенди, предания и разкази от културното пространство на светата обител / Калина Тодорова ; Фотогр. Васко Врачовски и др . - Враца : Регион. библ. Христо Ботев ; Регионално краеведско дружество, 2013 . - 254 с. : с ил., к. ; 20 см . -  (Наследство)

   Пълното име на авт. е Калина Тодорова Николова, отб. на гърба на загл. с. - Други фотогр.: Калина Тодорова, Петър Петров, Боян Пищиков. - Рез. на англ. ез. ; Библиогр. с.160-164.

   ISBN 978-619-7102-05-5 : [6] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65463

- 32 -

98648, Из2/93/99/Т 79, Кр/93/99/Т 79 

Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация  : Сборник, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. Александър Фол : [Кръгла маса, Враца, 19 октомври 2013 г.] /  [Състав. Мария Дончева-Петкова]  ; [Ред. Мария Дончева-Петкова, Нарцис Торбов]  ; [Ил. Нарцис Торбов]  . - Враца : БГ Принт, 2013 ([София] : Микротест) . - 124 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Загл. на англ. ез.: Thracian culture - an integral part of the European civilization. - Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-619-7102-10-9 : [12] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 66891

- 33 -

Д/949.72/С 77, Кр/949.72.05/С 77, П/949.72.052.2/С 77, ФП/949.72.052.2/С 77, Ч/949.72.05/С 7797628

[Сто] 100 години от Балканските войни 1912 - 1913 г.  : Сб. материали [от] Девета регионална краеведска конференция Враца, 28-29 ноември 2012 г. /  Състав. Калина Тодорова ; Ред. Блага Атанасова . - Враца : Регионална библ. "Христо Ботев", 2013 . - 144 с. : с ил. ; 20 см . -  (Наследство)

   Пълното име на състав. Калина Тодорова е Калина Тодорова Николова, на ред. Блага Атанасова е Блага Атанасова Риджалска, отб. на гърба на загл. с. - Поредица Наследство с ISSN 1314-328X

   ISBN 978-619-7102-06-2 : [6] лв. 

 пълен текст 

Сист. No: 65462


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Георги 2 20 
Андреев, Андрей 3 4 5 21 22 23 
Атанасова, Блага 1 7 10 11 14 15 16 17 18 19 25 26 28 29 33 
Борисов, Илия 9 
Ботунски, Марин 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 
Ваков, Тодор 15 
Врачовски, Васко 31 
Иванов, Пламен 13 
Иванчев, Анатолий 9 
Кирилова, Йорданка 9 
Никодимов, Ивайло 27 
Николов, Николай 13 
Павлова, Силвия 25 29 
Пелова, Весела 1 7 10 13 28 
Пенчева, Ваня 13 
Петров, Петър 13 
Риджалска, Блага Атанасова 8 12 29 33 
Таслаков, Васил Гечев 30 
Тодорова, Калина 1 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 25 26 28 29 31 33 
Тодорова, Калина Николова 8 12 29 31 33 
Цветкова, Румяна 25 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бистрешки манастир " Св. Иван Рилски (Пусти) - Касинец" 13 
Божият мост 8 
Ботьов си поведе белите комити 1 7 10 
Врачански окръг 9 
Гергьовден във Врачанско 11 
Златни ръце 12 
Кавал ли свири, мома ли пее... 14 
Крал - Баир 15 
Лазаре, Цветница и Великден във Врачанско 16 
Мара Врачанка 17 
Мъдри думи 18 
Ой, Коледо, мой , Коледо 19 
Околчица' 09 4 22 
Околчица' 10 5 23 
Околчица' 2006 6 24 
Околчица`11 2 20 
Околчица`12 3 21 
Освобождението 25 
От Дунав до Балкана 26 
Под ореше столовато 27 
Празничен народен календар от Врачанския край 28 
Рилският чудотворец и Бистрешкият манастир "Св. Иван Пусти" 31 
Свети места 29 
Тракийската култура - неделима част от европейската цивилизация 32 
35 пехотен Врачански полк във Всеобщата европейска война през 1915 - 1918 г. 30 
[Сто] 100 години от Балканските войни 1912 - 1913 г. 33 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Археологически паметници - Врачански край 8 
Балканска война 1912-1913 г. - конференции 33 
Враца - военна история 30 
Врачански край - вярвания и обичаи 16 
Врачански край - освобождение от турско владичество - конференции 25 
Врачански край - участие в Балканските войни 1912-1913 г. - конференции 33 
Врачански окръг - албуми 9 
Гергьовден - във Врачанско - популярна литература 11 
Древна Тракия - сборници 32 
Занаяти - Врачански край 12 
Култура, тракийска - сборници 32 
Манастири - Врачански край - история 29 
Манастири, български - Бистрец [обл. Враца] - история 13 
Музикална самодейност - Враца - история 17 
Народни обичаи и обреди - Врачански край 28 
Народни певци, български - Врачански край - очерци 27 
Народни песни, български - Врачански край 27 
Обреди и обичаи, български - Врачанския край 19 
Пехота 30 
Природни забележителности - Врачански край 8 
Фол, Александър Николаев - юбилеи и чествания - сборници 32 
Църкви - Врачански край - история 29 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

вярвания 16 
легенди 1 7 10 
народни песни 1 7 10 
предания 1 7 10 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Фол, Александър Николаев 32 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Враца 33 
Врачански край 16 
Врачански край - краезнание 8 12 
Врачански край - природни забележителности 8 
Габаре 27 
Оряхово 33