ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - НЕТРАДИЦИОННИ НОСИТЕЛИ

Фотографии

- 1 -

 

Изгреяло е ясно слънце  : Етнографски и фолклорен материал, събран от кръжока по муз. фолклор от у-ще "Ив. Рилски", кв. Бистрец, ръководител Пелагия Стоянова: Албум . - Черно-бял албум ; 32/24 см,122 с+4 с. фотогр.

   Албумът съдържа текстове на народни песни, гатанки, обичаи и снимки, събрани и ръкописно описани от децата, под ръководството на учителката фолклористка Пелагия Стоянова. Теренният материал, записан от нея през 70-те год. на ХХ в. от десетки информатори от Бистрец върху 6 бр. магнетофонни ролки, се съхранява в отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3054

- 2 -

 

Свидетелство за венчание  . - Враца, 1940 . - Оригинал

   

 пълен текст 

Сист. No: 2843

- 3 -

 

[Агит-групата]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, вероятно нап. от Величка Чолова: "Агит групата на Окр. нар. съвет, в която участваме и ние". Дописани имената: Донка Гатева, Мара Живкова, Васил Харизонов, Величка Чолова.

 пълен текст 

Сист. No: 2783

- 4 -

 

[Археолози пред Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Пламен Иванов и Спас Машов. Археолозите от историческия музей във Враца пред съдове от Рогозенското съкровище, открити в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско и пренесени в кметството - януари 1985 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2774

- 5 -

 

[Археолози със съдове от Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: археолозите Спас Машов, Богдан Николов, Пламен Иванов, фотографът Здравка Йолова и техникът Калин Стефанов от историческия музей във Враца със съдове от новооткрития дял на Рогозенското съкровище - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2775

- 6 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2903

- 7 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2914

- 8 -

 

[Банатска сватба - младоженци]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2915

- 9 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2904

- 10 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2906

- 11 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2908

- 12 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]3  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2909

- 13 -

 

[Банатска сватба - потегляне от дома на булката]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Сватбата на Никола и Еленка Тошкови от Бърдарски геран.

 пълен текст 

Сист. No: 2902

- 14 -

 

[Банатска сватба - трапеза]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2913

- 15 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2910

- 16 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2923

- 17 -

 

[Банатска сватба]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2911

- 18 -

 

[Банатска сватба]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2912

- 19 -

 

[Банатчани в народна носия]3  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2901

- 20 -

 

[Банатчани в народна носия]4  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2905

- 21 -

 

[Банатчани пред дома си]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2921

- 22 -

 

[Банатчанки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2897

- 23 -

 

[Банатчанки в народна носия]1  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Лице: Ана Тошкова (р. 1914 г.) с приятелки.

 пълен текст 

Сист. No: 2899

- 24 -

 

[Банатчанки в народна носия]2  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2900

- 25 -

 

[Банатчанки с децата си в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2898

- 26 -

 

[Банатчанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2920

- 27 -

 

[Библиотекарки на Околчица]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "2 юни 1955".

 пълен текст 

Сист. No: 2788

- 28 -

 

[Библиотекарки]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис:" 1954 г. Колективът на окръжна библиотека Враца с др. Виолета Мишева от отдел "Изкуство и култура", отговорник за библиотеките. 1. М. Живкова, 2. В. Мишева, 3. Величка Чолова, 4. Лидия Таскова, 5. Донка Жекова.

 пълен текст 

Сист. No: 2785

- 29 -

 

[Библиотекарки]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис: "Сава Коларска".

 пълен текст 

Сист. No: 2786

- 30 -

 

[Библиотекарки]3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, нап. от Величка Чолова: "Мария, Донка, Лидия и аз - Величка Хаджихристова и др. Мишева".

 пълен текст 

Сист. No: 2787

- 31 -

 

[Библиотекарки]4  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня Трайкова, Лидия Таскова, Величка Чолова, Мара Живкова, Донка Гатева.

 пълен текст 

Сист. No: 2789

- 32 -

 

[Библиотекарки]5  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Др. Ценова от НБКМ, др. Дойчинов и ние". Дописано с химикал: "Мара Живкова, Донка Гатева, Лидия Таскова и Величка Чолова".

 пълен текст 

Сист. No: 2790

- 33 -

 

[Библиотечният колектив]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла ; 12/8см

   Библиотечният колектив с директор Николай Горанов: Иван Димитров, Тинка - чистачка, Калина Козарска, Тодорка Гергова, Николина Иванова, Славчо Бъчваров, Агнеса Маринова, Венета Ценова.

 пълен текст 

Сист. No: 2794

- 34 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2924

- 35 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2925

- 36 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2926

- 37 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2948

- 38 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2937

- 39 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2938

- 40 -

 

детската градина в Баурене]  : Фотография, 1960 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2831

- 41 -

 

плевенската библиотека]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен". Снимката е направена при гостуване на колектива на Окръжна библиотека - Враца на Окръжна библиотка - Плевен през 1955 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2792

- 42 -

 

плевенската библиотека]2  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 12/8см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен. Сключване договор за съревнование между ОБ Плевен и ОБ Враца, 1955 год.".

 пълен текст 

Сист. No: 2793

- 43 -

 

[Васил Тодоров пред радиоапарата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2888

- 44 -

 

[Великден в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (2 ред в средата) на Великден в село Бърдарски геран, 7 април 1926 г. Гръб текст: " По случай Великден на Бърдарски геран. 7 април 1926 г."

 пълен текст 

Сист. No: 2956

- 45 -

 

[Венчавка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2840

- 46 -

 

[Войници от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Нено Милов Вукюв Навущански от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк през Първата световна война (1917 г.), с другар по оръжие. Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Надпис гръб:"До Г-жа Неннка Неновица В село Габаре, Белослатинска околия. От 22. IX. 1917 г. Враца". (По това време полкът за кратко е във Враца и той изпраща на съпругата си няколко броя от тази снимка с указания на кой да ги предаде.)

 пълен текст 

Сист. No: 2952

- 47 -

 

[Говежда кошара - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2928

- 48 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2935

- 49 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2943

- 50 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2865

- 51 -

 

[Девера с уруглицата]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2849

- 52 -

 

[Деца на улицата пред Томовци]  : Фотография, 1962 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2835

- 53 -

 

[Духовата музика на Баурене]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2844

- 54 -

 

[Духовата музика на Баурене]2  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2845

- 55 -

 

[Духовата музика на Баурене]3  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2846

- 56 -

 

[Дядо Мраз]  : Фотография, 60 год ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от С. Тлачене като юрист-консулт на Врачанската болница в ролята на Дядо Мраз.

 пълен текст 

Сист. No: 2966

- 57 -

 

[Дядо Сандо Йораданов с воловете]  : Фотография, ок.1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2833

- 58 -

 

[Жени с деца]  : Фотография, Началото на ХХ . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2848

- 59 -

 

[Жените активистки на Баница в народна носия]  : Фотография, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2814

- 60 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълки" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2862

- 61 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълка" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2861

- 62 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2859

- 63 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2860

- 64 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2856

- 65 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2858

- 66 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2850

- 67 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2851

- 68 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2852

- 69 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2853

- 70 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2864

- 71 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2854

- 72 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2857

- 73 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2863

- 74 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2855

- 75 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2990

- 76 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2989

- 77 -

 

[Женски нодгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2980

- 78 -

 

[Жътва в Баница]  : Фотография, 1953 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: младежкото звено в ТКЗС - Баница,1953 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2813

- 79 -

 

[Запасни от 35 пехотен Врачански полк]  : Фотография, 30 год. ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене, като запасен от 35 пехотен Врачански полк.

 пълен текст 

Сист. No: 2964

- 80 -

 

[Иван Стоянов от Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Иван Стоянов - Елеганта, шивач от с. Габаре, Белослатинска околия.

 пълен текст 

Сист. No: 2963

- 81 -

 

[Кола - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2936

- 82 -

 

[Коледари - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Коледари от спортен клуб "Цар Крум"- Бяла Слатина. Надпис гръб: "7 януари 1927 г. По случай коледуването на хора на спортен клуб "Цар Крум", който пръв въведе тоя стар народен обичай в града ни. Цветан Н(енов) Милов".

 пълен текст 

Сист. No: 2960

- 83 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 пълен текст 

Сист. No: 2776

- 84 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 пълен текст 

Сист. No: 2777

- 85 -

 

[Колективът на Универсална библиотека "Хр. Ботев" пред сградата]  : Фотография . - Враца, 1994 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката: колективът с директор Иван Пенев при тържественото освещаване на новопренесената библиотека - в сградата на бившия Дом за политическа просвета - ул. Петропавловска" - 34, 1 ноември 1994 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2781

- 86 -

 

[Кръстникът води хорото - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2886

- 87 -

 

[Кръстница с бухчата с баницата и кръстника с бъклицата - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2882

- 88 -

 

[Лазаровден в Баурене]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2820

- 89 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Баурене]  : Фотография, 30 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2830

- 90 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Джиковата къща в Баурене]  : Фотография, 1938 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2825

- 91 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2945

- 92 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2949

- 93 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2950

- 94 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2946

- 95 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2839

- 96 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]2  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2841

- 97 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Духовата музика]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2819

- 98 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Растително-защитната бригада]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2817

- 99 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2818

- 100 -

 

[Маскирани на Фаршанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2917

- 101 -

 

[Млада жена в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2895

- 102 -

 

[Младежи и девойки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2922

- 103 -

 

[Младоженци - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2871

- 104 -

 

[Младоженци и сватбари с дарове]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2842

- 105 -

 

[Младоженци с дара]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2847

- 106 -

 

[Младоженци с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2870

- 107 -

 

[Младоженци с музиката - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2872

- 108 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2815

- 109 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2893

- 110 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2907

- 111 -

 

[Младоженците пред колата - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2867

- 112 -

 

[Момченца с козленца и баба Младена]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2836

- 113 -

 

[Музиката води младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2868

- 114 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изобрание на войник в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2973

- 115 -

 

[На Лазаровден пред училището в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2812

- 116 -

 

[На селскостопанска бригада]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: първите библиотекарки Величка Чолова и Донка Гатева на селскостопанска бригада с Окръжния съвет, лятото на 1954 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2779

- 117 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2976

- 118 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2977

- 119 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - гръб]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3038

- 120 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3005

- 121 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3012

- 122 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]31-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3024

- 123 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]35-5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3033

- 124 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с релеф на ангел]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3007

- 125 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3009

- 126 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3011

- 127 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]30-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3021

- 128 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3029

- 129 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3030

- 130 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3031

- 131 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3032

- 132 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]36-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3035

- 133 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]40-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3041

- 134 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - лице]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3037

- 135 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство, детайл]29-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3019

- 136 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство]29  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3018

- 137 -

 

[Надгробен паметник от Габаре-детайл]27-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3016

- 138 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимав, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2971

- 139 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2972

- 140 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]10  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2987

- 141 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]11  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2988

- 142 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]12  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2994

- 143 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]13  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2995

- 144 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]14  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2996

- 145 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]15  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2997

- 146 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]16  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2998

- 147 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]17  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2999

- 148 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]18  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3000

- 149 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]19  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3001

- 150 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Мъжко каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2974

- 151 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]20  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3002

- 152 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]21  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3003

- 153 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3004

- 154 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3006

- 155 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3008

- 156 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3010

- 157 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3013

- 158 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3014

- 159 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]27  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3015

- 160 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]28  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел в профил - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3017

- 161 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2975

- 162 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3020

- 163 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3022

- 164 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]31  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3023

- 165 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]32  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3025

- 166 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]33  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3026

- 167 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]34  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3027

- 168 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]35  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3028

- 169 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]36  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3034

- 170 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]37  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж с книга - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3036

- 171 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]39  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в., лице - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3039

- 172 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2978

- 173 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]40  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3040

- 174 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]41  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с кръст в ръце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3042

- 175 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]42  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена, хванала за ръка момиченце и ангел над тях - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3043

- 176 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]43  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел - Старите гробища. Надпис: "Тана Дончовица, почина на 2 IV 1921 ." Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3044

- 177 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]44  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с гердан - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3045

- 178 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]45  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изображения на хванати за ръце жена и момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3046

- 179 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]46  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена с медальон сърце и роза в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3047

- 180 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]47  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 40-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момиче след цветя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3048

- 181 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]48  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момче в ученическа униформа - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3049

- 182 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]49  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, аба и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3050

- 183 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена в цял ръст- Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2979

- 184 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]50  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефни изображения на мъж и момиче - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3051

- 185 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]51  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, гега и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3052

- 186 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]52  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3053

- 187 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]6  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2981

- 188 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]7  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2982

- 189 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]8  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2983

- 190 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]9  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на мъж, който държи за ръка момченце в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2986

- 191 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре - детайл с надпис]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2985

- 192 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2984

- 193 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2992

- 194 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2991

- 195 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2993

- 196 -

 

[Наздравица - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2866

- 197 -

 

[Начало на учелната година, набор 57- Баурене]

   [Начало на учебната година, набор 57- Баурене] : Фотография, 1964 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2832

- 198 -

 

[Нено Милов Вукюв Навущански, войник от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката е Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, през Първата световна война (1917 г.). Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Текст: " Спомен от романския фронт при с(ело) Максинени 18 .V. 1917 год." Надпис гръб: "До Неннка Неновица Милова в село Габаре, Белослатинска околия"(изпраща на съпругата си тази своя снимка).

 пълен текст 

Сист. No: 2951

- 199 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за гадание с орехи и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2939

- 200 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за здраве и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2933

- 201 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2927

- 202 -

 

[Отдел "Обработка"]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Стаята на отдел "Обработка"". Дописано с химикал: Лидия Таскова, Мара Живкова и Величка Чолова"

 пълен текст 

Сист. No: 2791

- 203 -

 

[Откриването на втория дял на Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Спас Машов, Богдан Николов и Пламен Иванов. Археолозите от историческия музей във Враца пред новооткрития дял на Рогозенското съкровище - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2772

- 204 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2941

- 205 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2942

- 206 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2947

- 207 -

 

[Погребение в Ботево]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2891

- 208 -

 

[Портрет на Вълкана Горанова от Ботево]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2880

- 209 -

 

[Празник в двора на училището в Ботево]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2885

- 210 -

 

[Пред дома на Костадин Петров от Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2822

- 211 -

 

[Пред коларската работилница на Харалампи Дамянов и Александър Владимиров в Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2811

- 212 -

 

[Пред олтара на Дева Мария от Лурд]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   В двора на немската детска градина към манастира на монахините от Бенедиктинския орден, строен през 1925 г. в Бърдарски геран. През 1952 г. манастирът е национализиран, монахините изселени. Открит е дом за деца, който просъществувал 50 години.

 пълен текст 

Сист. No: 2919

- 213 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Величка Чолова, Виолета Мишева и Донка Гатева, лятото на 1954 г. пред първата сграда.

 пълен текст 

Сист. No: 2778

- 214 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца] 3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Лидия Таскова, Елена Малинова, Величка Чолова, Мара Живкова и Донка Гатева пред първата сграда.

 пълен текст 

Сист. No: 2780

- 215 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]4  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Николина Иванова, Елена Малинова и Венета Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 2782

- 216 -

 

[Пред Рогозенското съкровище]  : Фотография, 1986 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   На снимката: Пламен Иванов, един от откривателите (заедно със Спас Машов и Богдан Николов) на втория дял на Рогозенското съкровище. Археолозите от историческия музей във Враца пред новооткрития дял - 6 януари 1986 г. в двора на Иван Димитров в с. Рогозен, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2773

- 217 -

 

[Пред училище]  : Фотография, 1948 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2834

- 218 -

 

[Пред църквата в Баурене]  : Фотография, 1946 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2826

- 219 -

 

[Пред църквата]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2838

- 220 -

 

[При чешмата в Ботево]  : Фотография, 1939 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: селската чешма е открита през 1937 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2883

- 221 -

 

[Приятели]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2887

- 222 -

 

[Приятели]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2896

- 223 -

 

[Приятелки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2892

- 224 -

 

[Първомайска манифестация в Ботево]  : Фотография, 1969 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2881

- 225 -

 

[Първомайска скара-бира в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2884

- 226 -

 

[Разтуряне на сватбата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2889

- 227 -

 

[Ритуала при подписване на младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2877

- 228 -

 

[Ръкополагането на монсеньор Евгений Босилков в Русе]  : Фотография, 1947 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Епископ Евгений Босилков е български католически духовник, монах пасионист, блажен. Съдени и убит от комунистическия режим през 1952 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2918

- 229 -

 

даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2869

- 230 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2824

- 231 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2828

- 232 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2873

- 233 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2879

- 234 -

 

[Сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2837

- 235 -

 

[Сватбарите с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2874

- 236 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2875

- 237 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2878

- 238 -

 

[Сватбено хоро - сватба в Ботево]

   [Сватбарско хоро - сватба в Ботево] : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2876

- 239 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2940

- 240 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2944

- 241 -

 

[Седянката]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" (на 3-я ред в средата с калпака с китка) 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2955

- 242 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2821

- 243 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]2  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2823

- 244 -

 

[Семейството на Димитър Лишковски, загинал 1916 г.]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла, монтаж ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2816

- 245 -

 

[Семейството на Иванчо Петров от Баурене]  : Фотография, Без год. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2827

- 246 -

 

[Семейството на Нено Милов Вукюв Навущански от с. Габаре]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Тази снимка е носил в себе си Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, на нея са (отляво-надясно): дъщеря му Дина, съпругата му Ненка, раненичето в семейството (понеже отначало не са имали деца и са го взели от с. Тлачене) Цветан и майка му Йона.

 пълен текст 

Сист. No: 2953

- 247 -

 

[Семинар по културата]  : Фотография . - Враца, 1956 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката е първият директор на библиотеката Васил Харизанов (първи ред, крайният в ляво).

 пълен текст 

Сист. No: 2784

- 248 -

 

[Спомен от събора в Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков(прав) на сбора в Габаре, сниман със свои приятели.

 пълен текст 

Сист. No: 2965

- 249 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра в село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2968

- 250 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]1  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2969

- 251 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]2  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2970

- 252 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

  

Сист. No: 2929

- 253 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1

   [Сурвакарско краваиче - Обреден хляб от Белослатинско]1 : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2931

- 254 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята са сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2932

- 255 -

 

[Сурвакарско кравайче - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2930

- 256 -

 

[Тлаченски първенци]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков, юрист, като кмет на село Тлачене ( с бялото сако) 1943 - 1944 г. Вдясно от него е секретар-бирника, накрая вляво тлаченския свещеник отец Никодим.

 пълен текст 

Сист. No: 2967

- 257 -

 

[Тодор Томов и Димитър Господинов в ТКЗС Баурене]  : Фотография, 1963 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2829

- 258 -

 

[Трапеза на полето]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2894

- 259 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2958

- 260 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" в Езерото - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г. Надпис, гръб: "Седенката" снимани в Езерото Б.Слатина, април 1927 г. Цветан Н(енов) Милов".

 пълен текст 

Сист. No: 2959

- 261 -

 

[Ученици - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2961

- 262 -

 

[Ученици в Бяла Слатина]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене (седналият вляво) като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2954

- 263 -

 

[Ученици и ученички - Бяла Слатина]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (с малкото куче). Надпис гръб: "Групи ученички и ученици от V клас. По случай края на учебната година. 2 юлий 1926 г. Б. Слатина".

 пълен текст 

Сист. No: 2962

- 264 -

 

[Ученички в двора на немското училище]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2916

- 265 -

 

[Фамилна снимка под лозата]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2890

- 266 -

 

[Цветница в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (до гъдуларя) на Великден в село Бърдарски геран, 8 април 1926 г.(Цветница) Надпис гръб: " По случай Великден в Бърдарски геран. 8 април 1926 г.(Цветница)."

 пълен текст 

Сист. No: 2957

Фотографии. Враца

- 267 -

 

Лобното място на Христо Ботев  . - Черно-бяла фотогр. ; 11/8 см

   На картичката - лице: На югоизточния склон на връх Камарата над падината Йолковица се намира лобното място на Христо Ботев. Означено е с голям каменен знак през 1961 г. - на него е изсечен стих на Елисавета Багряна - " На великия Ботев, Изпълни се пророчеството твое - жив си ти " 20 май 1876 г."

 пълен текст 

Сист. No: 2612

- 268 -

 

Паметникът на Ботев на вр. Околчица , Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 11/9см

   На картичката - лице: Решението за издигане на паметник на Околчица е взето през 1936 г. Изпълнителният комитет за въздигане на паметника възлага проектирането и строителството му на архитектурно-инженерното бюро на арх. П. Дограмаджиев и инж. Н. Новоселски. Проектът предвижда висок 26,60 м железобетонен опълченски кръст. Строи се в годините от 1936 до 1939. През 1947 г. е взето решение паметникът да бъде преустроен в петолъчна звезда и в този си вид той про-съществува до 1991 г., когато е възвърнат първоначалният му вид - опълченски кръст.

 пълен текст 

Сист. No: 2613

- 269 -

 

[Агит-групата]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, вероятно нап. от Величка Чолова: "Агит групата на Окр. нар. съвет, в която участваме и ние". Дописани имената: Донка Гатева, Мара Живкова, Васил Харизонов, Величка Чолова.

 пълен текст 

Сист. No: 2783

- 270 -

 

[Басейна при Лидо Венеция]  : Фотография . - Враца, 1956 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “Басейна дето е била "Лидо Венеция". За обекта: „Спортна градина-бирария „Лидо-Венеция, находяща се в алпийско живописната котловина на Згориград“ е открита през 1935 г. и става основна атракция за жителите на града. След промените в средата на ХХ в. там е изграден плувен басейн.

 пълен текст 

Сист. No: 2768

- 271 -

 

[Библиотекарки на Околчица]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "2 юни 1955".

 пълен текст 

Сист. No: 2788

- 272 -

 

[Библиотекарки]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис:" 1954 г. Колективът на окръжна библиотека Враца с др. Виолета Мишева от отдел "Изкуство и култура", отговорник за библиотеките. 1. М. Живкова, 2. В. Мишева, 3. Величка Чолова, 4. Лидия Таскова, 5. Донка Жекова.

 пълен текст 

Сист. No: 2785

- 273 -

 

[Библиотекарки]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис: "Сава Коларска".

 пълен текст 

Сист. No: 2786

- 274 -

 

[Библиотекарки]3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис на гърба, ръкопис, нап. от Величка Чолова: "Мария, Донка, Лидия и аз - Величка Хаджихристова и др. Мишева".

 пълен текст 

Сист. No: 2787

- 275 -

 

[Библиотекарки]4  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня Трайкова, Лидия Таскова, Величка Чолова, Мара Живкова, Донка Гатева.

 пълен текст 

Сист. No: 2789

- 276 -

 

[Библиотекарки]5  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Др. Ценова от НБКМ, др. Дойчинов и ние". Дописано с химикал: "Мара Живкова, Донка Гатева, Лидия Таскова и Величка Чолова".

 пълен текст 

Сист. No: 2790

- 277 -

 

[Библиотечният колектив]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла ; 12/8см

   Библиотечният колектив с директор Николай Горанов: Иван Димитров, Тинка - чистачка, Калина Козарска, Тодорка Гергова, Николина Иванова, Славчо Бъчваров, Агнеса Маринова, Венета Ценова.

 пълен текст 

Сист. No: 2794

- 278 -

 

плевенската библиотека]  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен". Снимката е направена при гостуване на колектива на Окръжна библиотека - Враца на Окръжна библиотка - Плевен през 1955 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2792

- 279 -

 

плевенската библиотека]2  : Фотография . - Враца, 1955 . - Черно-бяла ; 12/8см

   Надпис гръб, ръкописно: "Плевен. Сключване договор за съревнование между ОБ Плевен и ОБ Враца, 1955 год.".

 пълен текст 

Сист. No: 2793

- 280 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 пълен текст 

Сист. No: 2776

- 281 -

 

[Колективът на новосъздадената Окръжна методическа библиотека - Враца]2  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Ваня - инспектор в отдел "Просвета и култура", библиотекарите Донка Гатева, Величка Чолова, Лили от ДБИ, оказваща методическа помощ, библиотекарките Мара Живкова и Лидия Таскова, с хигиенистката на балкона на първата сграда на библиотеката.

 пълен текст 

Сист. No: 2777

- 282 -

 

[Колективът на Универсална библиотека "Хр. Ботев" пред сградата]  : Фотография . - Враца, 1994 . - Черно-бяла ; 9/13 см

   На снимката: колективът с директор Иван Пенев при тържественото освещаване на новопренесената библиотека - в сградата на бившия Дом за политическа просвета - ул. Петропавловска" - 34, 1 ноември 1994 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2781

- 283 -

 

[На селскостопанска бригада]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: първите библиотекарки Величка Чолова и Донка Гатева на селскостопанска бригада с Окръжния съвет, лятото на 1954 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2779

- 284 -

 

[Отдел "Обработка"]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   Надпис гръб, ръкописно: "Стаята на отдел "Обработка"". Дописано с химикал: Лидия Таскова, Мара Живкова и Величка Чолова"

 пълен текст 

Сист. No: 2791

- 285 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: Величка Чолова, Виолета Мишева и Донка Гатева, лятото на 1954 г. пред първата сграда.

 пълен текст 

Сист. No: 2778

- 286 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца] 3  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Лидия Таскова, Елена Малинова, Величка Чолова, Мара Живкова и Донка Гатева пред първата сграда.

 пълен текст 

Сист. No: 2780

- 287 -

 

[Пред първата сграда на Окръжна методическа библиотека - Враца]4  : Фотография . - Враца, 1954 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: библиотекарките Николина Иванова, Елена Малинова и Венета Иванова.

 пълен текст 

Сист. No: 2782

- 288 -

 

[Семинар по културата]  : Фотография . - Враца, 1956 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката е първият директор на библиотеката Васил Харизанов (първи ред, крайният в ляво).

 пълен текст 

Сист. No: 2784

Фотографии. Враца до 1944 г.

- 289 -

 

[Братя]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 15/20 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Двамата ми братя Цветан и Стефан - род. 1907-1909 год. като ученици в прогимназията."

 пълен текст 

Сист. No: 2758

- 290 -

 

[Военни в парадни униформи]  : Фотография /  Фотогр. Ангел Е. Чернев . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана ; 6/10,5 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "Враца 2-ри Артилерийски полк "Царица Йоана" създ. 1900 год. (съдаден полка). В дясно е моя баща Костадин Цветков Младенов - Марийкин, род. 1878 год, 10 май."

 пълен текст 

Сист. No: 2753

- 291 -

 

[Войник в парадна униформа]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 11/16 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “За господина стар. ефрер. Михаил Начков тук". Дописано по-късно: "Подарена на баща ми!"

 пълен текст 

Сист. No: 2760

- 292 -

 

[Вратцата с воденицата на Мито Костадинов]  : Фотография . - Враца, 1926 . - Черно-бяла ; 11/8 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “Вратцата с воденицата откъм Згориград. Воденицата на Мито Костадинов". За обекта: Панорамен изглед на реката, моста и една от осемнайсетте воденици, киото през първата половина на ХХ в. били разположени по брега на р. Лева от Враца до Згориград.

 пълен текст 

Сист. No: 2765

- 293 -

 

[Вратцата]  : Фотография . - Враца . - Черно-бяла ; 11/8 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2771

- 294 -

 

[Врачанско семейство]  : Фотография . - Враца, 1917 . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 18/23 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Снимката е от 1917 год. фото Чернев Враца. След войните - балканската война 1912-13 год. I-та Световна война 1915-1916-1918 год. Мама Цветана, тати Костадин, големия брат Цветан - 10 год., малкия брат Стефан - 8 год."

 пълен текст 

Сист. No: 2754

- 295 -

 

[Врачанско семейство]2  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 18/23 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Снимката е от 1917 год. фото Чернев Враца. Баща ми роден на 10 май 1878 год. Враца 1896 на 18 год. отива доброволец в армията 2ри Артилериски полк на царица "Йоана" I - Балканската война - 1912 -1913 г., II - Междусъюзническата - 1914-1915, с французите Скопие - Вардер, III-1916-1917 - 1918 год. I - ва Световна война. Добрич-Люле-Бургаз- Одрин - и пленник в остров - Тасос - Драма, Кавала. Мама е родена 20.10.11885 - гр. Враца от рода Карайончеви и баба от Партови. Големия ми брат - Цветана род. 1907 год. Малкия брат Стефан - род. 1909 год. Баща ми се казва Костадин Цветков Младенов/Марийкин/ по баба. Мама се казва Цветана Статкова /Таско/дедо Карайончева /Евстати/"

 пълен текст 

Сист. No: 2756

- 296 -

 

[Годеници]  : Фотография /  Фотогр. Братя Черневи . - Враца, 1905 . - Черно-бяла, каширана ; 10,5/15,5 см

   Годежна снимка на Константин Цветков Младенов, офицер от 2 артилерийски полк. Надпис - гръб, ръкописно: "Мама като годеница Ценка Таскова Карайончева, Костадин Цветков Младенов - баща,по майка Марийкин" С печата на Братя Черневи.

 пълен текст 

Сист. No: 2749

- 297 -

 

[Константин Цветков Младенов, офицер от 2-ри артилерийски полк с другари]  : Фотография /  Фотогр. П. Е. Чернев . - Враца, 1896 г. . - Черно-бяла, каширана ; 10,5/15,5 см

   Надпис - лице, ръкописно: "Роден - 10.V. 1878 год. , загина на 24.I.1944." Отбелязан с кръстче над него. Надпис гръб, ръкописно: "1896 - доброволец. Моят баща като новобранец, върнал се от Сръбската война. Роден 10 май 1878 г. гр. Враца, участвал в Балканската война и Първата световна война. Пленник бил в остров Тасос. 1913-1916, 1916-18 год. Загина на 21 януари 1944 год. от американска бомба, разкъсала тялото му в двора на родния му дом! Постъпва 1900 год. Константин Цветков Младенов, гр. Враца, 2-ри Арт. полк на работа - уволнен 1924 - земеделец."

 пълен текст 

Сист. No: 2750

- 298 -

 

[Майка с две деца]  : Фотография /  Фотогр. Н. Иванов . - Враца, 1916 . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 15/20 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “10.I.1916 г. Мила како, подарявам ликът си и ликът на децата да ги имаш за вечен спомен. С поздрав снаха ти Мара Т. Карайончева" Дописано по-късно: " г. Евстати, м. Костадин" - имената на децата. Голямото момченце е Евстати Карайончев - добил популярност като Мистер Сенко, световноизвестен илюзионист, роден в гр. Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2759

- 299 -

 

[Млад мъж във войнишка униформа]  : Фотография /  Фотогр. Братя Черневи . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана ; 8/12 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "Подарена на баща ми!" С печата на Братя Черневи.

 пълен текст 

Сист. No: 2747

- 300 -

 

[Младоженци с кръстника]  : Фотография /  Фотогр. Братя Черневи . - Враца, 1906 . - Черно-бяла, каширана ; 10,5/15,5 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "Сватбен подарък от леля Слава - третото дете на дядо Цветко. Тате и мама са били кръстници - Враца, 1906 год. Леля Слава и чичо Динко Цако Дикови."

 пълен текст 

Сист. No: 2751

- 301 -

 

[Младоженци]  : Фотография /  Фотогр. Братя Черневи . - Враца, 1906 . - Черно-бяла, каширана ; 10,5/15,5 см

   Сватбена снимкана Константин Цветков Младенов, офицер от 2 артилерийски полк. Надпис - гръб, ръкописно: "Мама и тати като булка - сватбата 1906 год. Брат ми Цветан, р. 1907 г. , брат ми Стефан - р. 1909 г. Ценка - Цветана Таскова Карайончева, Костадин Цветков Младенов - баща,. Аз, Виргиния - род. 6 май 1926 г. , утехата на старини. Брат ми Цветан е починал на 18 год. в VII гимназиат. на 8.V. 1925 год." С печата на Братя Черневи.

 пълен текст 

Сист. No: 2748

- 302 -

 

[Момиченце с бижута в луксозен фотьоил]  : Фотография /  Фотогр. Братя Черневи . - Враца, 1905 . - Черно-бяла, каширана ; 6/10,5 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "26.VII. [1]905 год. Лик от лице, дар от сърце на брат ми Костадин от Марица"

 пълен текст 

Сист. No: 2745

- 303 -

 

[Момче в ученическа униформа държи бебе]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 15/20 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Големият брат - Цветан 1907 със сина на чичо ми Васил - Доцо, кръстен на баща ми Костадин".

 пълен текст 

Сист. No: 2762

- 304 -

 

[Момче в ученическа униформа]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 15/20 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Гр. Враца. Големият брат - Цветан - р. 1907 год, в гимназията. Починал [35] 5 дни в 7-ми гимназиален клас 1924 год - на 17 год. 9 май"

 пълен текст 

Сист. No: 2761

- 305 -

 

[Момче държи бебе]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 15/20 см

   Надпис - гръб, ръкописно: “Малкият ми брат Стефан 1909 със сина на чичо ми Васил - Доцо, кръстен на баща ми Костадин Цветков Марийкин".

 пълен текст 

Сист. No: 2763

- 306 -

 

[Момченце на столче]  : Фотография /  Фотогр. Ангел Е. Чернев . - Враца, ок. 1908 . - Черно-бяла, каширана ; 6/10,5 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "Цветан Цветков - мой брат"

 пълен текст 

Сист. No: 2746

- 307 -

 

[На моста пред воденицата на Петър Тананов]  : Фотография . - Враца, 1938 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “На моста пред воденицата - семейна снимка".

 пълен текст 

Сист. No: 2770

- 308 -

 

[Погребение на възрастна жена]  : Фотография /  Фотогр. Георгиев, Кръстеняков . - Фото "Диана" . - Враца, 1924 . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 31/26 см

   Лице: печат на фотостудио "Георгиевъ&Кръстеняков". Надпис - гръб, ръкописно: “1919 год. след Войната. Смъртта на баба Цена - майка на тате".

 пълен текст 

Сист. No: 2764

- 309 -

 

[Погребение на младо момче във Враца]  : Фотография /  Фотогр. Лазаров, Наков . - Фото "Диана" . - Враца, 1924 . - Черно-бяла, каширана с паспарту ; 31/26 см

   Лице: печат на фотостудио "Диана". Надпис - гръб, ръкописно: “На 9.V.1924 год. - гр. Враца с близки роднини. Роден 1907 - брат ми Цветан - 9 май 1924 г. Враца, починал, завършващ прогимназия - ударен с топка в главата (игра на свинкя)."

 пълен текст 

Сист. No: 2755

- 310 -

 

[Портрет на Димитър Русчев]  : Фотография . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, хартиено копие ; 10/16 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2757

- 311 -

 

[Пред бирария "Чайка" - Вратцата - Враца]  : Фотография . - Враца, 1938 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “От начало отвън на бирария "Чайка" са седнали приятели от махалата - брат ми Тодор и неговите приятели".

 пълен текст 

Сист. No: 2769

- 312 -

 

[Пред воденицата на Петър Тананов]  : Фотография . - Враца, 1932 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “На стълбите са майка ми и баща ми".

 пълен текст 

Сист. No: 2766

- 313 -

 

[Пред цеха на Серапионов]  : Фотография . - Враца, 1944 . - Черно-бяла ; 9/6 см

   Надпис - гръб, ръкописно, залепен цветен лист хартия, собственоръчно с почерка на Лица Татанова: “На Серапионав цеха за кабзи".

 пълен текст 

Сист. No: 2767

- 314 -

 

[Семеен албум на Виргиния Константинова Дунчева от Враца]  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица, 40 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа общо 230 фотографии: портретни, групови и пейзажни от различни периоди на ХХ в. Под голямата част от тях има собственоръчно изписан от притежателката текст-заглавие и години. Според него най-старата снимка е от 1942 г., а най-новата - цв. фотогр. от 90-те год. на ХХ в. Представя интересни моменти от личния, семейния и обществен живот на наследничката на една от старите врачански фамилии. Надпис на гърба на корицата: "Виргиния Констанитинова Дунчева - по баща Цветкова гр. Враца родена на 6 май 1926 год. ул "Ив. Вазов" 14"

 пълен текст 

Сист. No: 2740

- 315 -

 

[Сестрите Скачокови]  : Фотография /  Фотогр. Ангел Е. Чернев . - Враца, Без год. . - Черно-бяла, каширана ; 10,5/15,5 см

   Надпис - гръб, ръкописно: "Сестри Скачокови Анка - Стефка - Гина"

 пълен текст 

Сист. No: 2752

Фотографии. Враца - кв. Бистрец

- 316 -

 

Изгреяло е ясно слънце  : Етнографски и фолклорен материал, събран от кръжока по муз. фолклор от у-ще "Ив. Рилски", кв. Бистрец, ръководител Пелагия Стоянова: Албум . - Черно-бял албум ; 32/24 см,122 с+4 с. фотогр.

   Албумът съдържа текстове на народни песни, гатанки, обичаи и снимки, събрани и ръкописно описани от децата, под ръководството на учителката фолклористка Пелагия Стоянова. Теренният материал, записан от нея през 70-те год. на ХХ в. от десетки информатори от Бистрец върху 6 бр. магнетофонни ролки, се съхранява в отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3054

- 317 -

 

[Албум на читалище "Пробуда-1931" - кв. Бистрец, Враца]  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица - текстил, кожа, 14 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 27 черно-бели фотогр., които отразяват моменти от читалищния живот - възстановки на обичаи, традиционни занаяти, изложби и театрални представления от втората половина на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 2741

- 318 -

 

[История на село Бистрец, Врацанско]  : Фотоалбум . - [Враца] . - Твърда корица - текстил, 14 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 8 черно-бели фотогр.: исторически сгради и личности и историческа справка за селото - машинопис. Под всяка снимка - надпис, машинопис. Надпис на гърба на корицата, ръкопис: "Подарък на читалище "Пробуда" с. Бистрец, окр. Врачански от учениците от VIII клас, випуск 1968-69 учебна година с кл. ръководител Т. Ценов"

 пълен текст 

Сист. No: 2742

Фотографии - с. Три кладенци, обл. Враца

- 319 -

 

[Албум на читалище "Отец Паисий" - с. Три кладенци, Врачанско]  : Фотоалбум . - Твърда корица - текстил, 40 с. ; 30/20 см

   Албумът съдържа 118 черно-бели фотогр., които отразяват моменти от обществения и читалищния живот от втората половина на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 2744

Фотографии - с. Баница, обл. Враца

- 320 -

 

[Директорът Иван Митев, учители и ученици на Лазаровден в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2805

- 321 -

 

[На Лазаровден в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2808

- 322 -

 

[Директорът на училището в Баница Иван Митев с ученици в народна носия]  : Фотография, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2806

- 323 -

 

[Директорът на училището в Баница Иван Митев сред колеги]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2807

- 324 -

 

[Дружество "Земеделец"]  : Фотография, 1908 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: основателите на Земеделско-спестовнозаемно дружество "Земеделец", 9 март 1908 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2796

- 325 -

 

[Жените активистки на Баница в народна носия]  : Фотография, Сред. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2814

- 326 -

 

[Жътва в Баница]  : Фотография, 1953 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: младежкото звено в ТКЗС - Баница,1953 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2813

- 327 -

 

[Коларската работилница на Харалампи Дамянов и Александър Владимиров в Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2801

- 328 -

 

[Лазаровден в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2804

- 329 -

 

[Лазаровден в Баурене]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2820

- 330 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Духовата музика]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2819

- 331 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница - Растително-защитната бригада]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2817

- 332 -

 

[Манифестация на 9 септември в Баница]  : Фотография, 1959 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2818

- 333 -

 

[Митинг на 9-ти септември]  : Фотография, 50 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   На снимката: митинг в центъра на с. Баница, посветен на 9-ти септември.

 пълен текст 

Сист. No: 2795

- 334 -

 

[Млади жени с момче в традиционна носия]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2810

- 335 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2815

- 336 -

 

[На Лазаровден пред училището в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2812

- 337 -

 

[Общински съвет на Баница]  : Фотография, 1937 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Лице, надпис, ръкопис: "1937 г. Общински съвет Баница"

 пълен текст 

Сист. No: 2797

- 338 -

 

[Пред коларската работилница в Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2800

- 339 -

 

[Пред коларската работилница на Харалампи Дамянов и Александър Владимиров в Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2811

- 340 -

 

[Протойерей Наум Мешков (1918-1935) със съпругата си]  : Фотография, 30 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2802

- 341 -

 

[Семейството на Димитър Лишковски, загинал 1916 г.]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла, монтаж ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2816

- 342 -

 

[Ученици от Баница]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2809

- 343 -

 

[Учители и ученици на Лазаровден в Баница]  : Фотография, 1940 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2803

- 344 -

 

[Учителките на Лазаровден]  : Фотография, 40 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: учителките Йорданка Ангелова, Гена Митева и Мара Ганчева на Лазаровден в центъра на Баница при чешмите.

 пълен текст 

Сист. No: 2798

- 345 -

 

[Центъра на Баница с чешмите]  : Фотография, 1939 г. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2799

Фотографии - с. Баурене, обл. Враца

- 346 -

 

Свидетелство за венчание  . - Враца, 1940 . - Оригинал

   

 пълен текст 

Сист. No: 2843

- 347 -

 

детската градина в Баурене]  : Фотография, 1960 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2831

- 348 -

 

[Венчавка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2840

- 349 -

 

[Девера с уруглицата]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2849

- 350 -

 

[Деца на улицата пред Томовци]  : Фотография, 1962 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2835

- 351 -

 

[Духовата музика на Баурене]  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2844

- 352 -

 

[Духовата музика на Баурене]2  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2845

- 353 -

 

[Духовата музика на Баурене]3  : Фотография, 70 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2846

- 354 -

 

[Дядо Сандо Йораданов с воловете]  : Фотография, ок.1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2833

- 355 -

 

[Жени с деца]  : Фотография, Началото на ХХ . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2848

- 356 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Баурене]  : Фотография, 30 год. на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2830

- 357 -

 

[Лазаровден пред старото училище в Джиковата къща в Баурене]  : Фотография, 1938 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2825

- 358 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2839

- 359 -

 

[Лятна детската градина в Баурене]2  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2841

- 360 -

 

[Младоженци и сватбари с дарове]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2842

- 361 -

 

[Младоженци с дара]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2847

- 362 -

 

[Момченца с козленца и баба Младена]  : Фотография, 1961 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2836

- 363 -

 

[Начало на учелната година, набор 57- Баурене]

   [Начало на учебната година, набор 57- Баурене] : Фотография, 1964 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2832

- 364 -

 

[Пред дома на Костадин Петров от Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2822

- 365 -

 

[Пред училище]  : Фотография, 1948 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2834

- 366 -

 

[Пред църквата в Баурене]  : Фотография, 1946 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2826

- 367 -

 

[Пред църквата]  : Фотография, 1943 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2838

- 368 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, 1950 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2824

- 369 -

 

[Сватба в Баурене]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2828

- 370 -

 

[Сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2837

- 371 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2821

- 372 -

 

[Семейството на Ангел Сеферо от Баурене]2  : Фотография, 1942 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2823

- 373 -

 

[Семейството на Иванчо Петров от Баурене]  : Фотография, Без год. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2827

- 374 -

 

[Тодор Томов и Димитър Господинов в ТКЗС Баурене]  : Фотография, 1963 . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2829

Фотографии - с. Ботево, обл. Враца

- 375 -

 

[Васил Тодоров пред радиоапарата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2888

- 376 -

 

[Даряване на младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2865

- 377 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълки" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2862

- 378 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл "ябълка" ]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2861

- 379 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2859

- 380 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2860

- 381 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2856

- 382 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с "ябълки" и "лозичка"]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., с мотив "ябълки" и "лозичка". Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2858

- 383 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2850

- 384 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2851

- 385 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2852

- 386 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2853

- 387 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2864

- 388 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена, с монетна украса. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2854

- 389 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка с мотив "китки" - детайл]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанова от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2857

- 390 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]4  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана прека престилка от нач. на ХХ в., обточена. Престилката е от сватбения чеиз на дъщерите на сем. Вълкана и Христо Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2863

- 391 -

 

[Женска носия от Ботево - престилка]5  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   За обекта: тъкана черна престилка от нач. на ХХ в., с допълнително пошити цветни мотиви - "китки". Престилката е изработена от Вълкана Горанови от Ботево. Притежание: частна колекция сем. Николови.

 пълен текст 

Сист. No: 2855

- 392 -

 

[Кръстникът води хорото - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2886

- 393 -

 

[Кръстница с бухчата с баницата и кръстника с бъклицата - сватба в Ботево]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2882

- 394 -

 

[Млада жена в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2895

- 395 -

 

[Младоженци - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2871

- 396 -

 

[Младоженци с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2870

- 397 -

 

[Младоженци с музиката - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2872

- 398 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2893

- 399 -

 

[Младоженците пред колата - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2867

- 400 -

 

[Музиката води младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2868

- 401 -

 

[Наздравица - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2866

- 402 -

 

[Погребение в Ботево]  : Фотография, 80 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2891

- 403 -

 

[Портрет на Вълкана Горанова от Ботево]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2880

- 404 -

 

[Празник в двора на училището в Ботево]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2885

- 405 -

 

[При чешмата в Ботево]  : Фотография, 1939 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   За обекта: селската чешма е открита през 1937 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2883

- 406 -

 

[Приятели]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2887

- 407 -

 

[Приятели]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2896

- 408 -

 

[Приятелки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2892

- 409 -

 

[Първомайска манифестация в Ботево]  : Фотография, 1969 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2881

- 410 -

 

[Първомайска скара-бира в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2884

- 411 -

 

[Разтуряне на сватбата]  : Фотография, 60 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 8,5/5,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2889

- 412 -

 

[Ритуала при подписване на младоженците - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2877

- 413 -

 

даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2869

- 414 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2873

- 415 -

 

[Сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2879

- 416 -

 

[Сватбарите с даровете - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2874

- 417 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2875

- 418 -

 

[Сватбена трапеза - сватба в Ботево]  : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2878

- 419 -

 

[Сватбено хоро - сватба в Ботево]

   [Сватбарско хоро - сватба в Ботево] : Фотография, 1966 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката: сватбата на Йошка и Георги Лилови - 1966 г., с Ботево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 2876

- 420 -

 

[Трапеза на полето]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2894

- 421 -

 

[Фамилна снимка под лозата]  : Фотография, 70 г. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2890

Фотографии - с. Бърдарски геран, обл. Враца

- 422 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2903

- 423 -

 

[Банатска сватба - младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2914

- 424 -

 

[Банатска сватба - младоженци]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2915

- 425 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2904

- 426 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2906

- 427 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2908

- 428 -

 

[Банатска сватба - обща снимка]3  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2909

- 429 -

 

[Банатска сватба - потегляне от дома на булката]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Сватбата на Никола и Еленка Тошкови от Бърдарски геран.

 пълен текст 

Сист. No: 2902

- 430 -

 

[Банатска сватба - трапеза]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2913

- 431 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2910

- 432 -

 

[Банатска сватба]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2923

- 433 -

 

[Банатска сватба]1  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2911

- 434 -

 

[Банатска сватба]2  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2912

- 435 -

 

[Банатчани в народна носия]3  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2901

- 436 -

 

[Банатчани в народна носия]4  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2905

- 437 -

 

[Банатчани пред дома си]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2921

- 438 -

 

[Банатчанки в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2897

- 439 -

 

[Банатчанки в народна носия]1  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Лице: Ана Тошкова (р. 1914 г.) с приятелки.

 пълен текст 

Сист. No: 2899

- 440 -

 

[Банатчанки в народна носия]2  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2900

- 441 -

 

[Банатчанки с децата си в народна носия]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2898

- 442 -

 

[Банатчанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2920

- 443 -

 

[Великден в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (2 ред в средата) на Великден в село Бърдарски геран, 7 април 1926 г. Гръб текст: " По случай Великден на Бърдарски геран. 7 април 1926 г."

 пълен текст 

Сист. No: 2956

- 444 -

 

[Маскирани на Фаршанки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2917

- 445 -

 

[Младежи и девойки]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2922

- 446 -

 

[Младоженци]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2907

- 447 -

 

[Пред олтара на Дева Мария от Лурд]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   В двора на немската детска градина към манастира на монахините от Бенедиктинския орден, строен през 1925 г. в Бърдарски геран. През 1952 г. манастирът е национализиран, монахините изселени. Открит е дом за деца, който просъществувал 50 години.

 пълен текст 

Сист. No: 2919

- 448 -

 

[Ръкополагането на монсеньор Евгений Босилков в Русе]  : Фотография, 1947 . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   Епископ Евгений Босилков е български католически духовник, монах пасионист, блажен. Съдени и убит от комунистическия режим през 1952 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2918

- 449 -

 

[Ученички в двора на немското училище]  : Фотография, Средата на ХХ в . - Черно-бяла ; 14/8,5 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2916

- 450 -

 

[Цветница в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (до гъдуларя) на Великден в село Бърдарски геран, 8 април 1926 г.(Цветница) Надпис гръб: " По случай Великден в Бърдарски геран. 8 април 1926 г.(Цветница)."

 пълен текст 

Сист. No: 2957

Фотографии - гр. Бяла Слатина, Врачанско

- 451 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2924

- 452 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2925

- 453 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2926

- 454 -

 

[Боговица - Обреден хляб от Белослатинско]3  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2948

- 455 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2937

- 456 -

 

[Бъчва - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2938

- 457 -

 

[Говежда кошара - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2928

- 458 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2935

- 459 -

 

[Гумно - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2943

- 460 -

 

[Кола - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2936

- 461 -

 

[Коледари - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Коледари от спортен клуб "Цар Крум"- Бяла Слатина. Надпис гръб: "7 януари 1927 г. По случай коледуването на хора на спортен клуб "Цар Крум", който пръв въведе тоя стар народен обичай в града ни. Цветан Н(енов) Милов".

 пълен текст 

Сист. No: 2960

- 462 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2945

- 463 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2949

- 464 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2950

- 465 -

 

[Литургия - Обреден хляб от Белослатинско]2  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2946

- 466 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за гадание с орехи и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2939

- 467 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско - за здраве и против каракончо]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредени храни за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2933

- 468 -

 

[Обредна трапеза за Бъдни вечер от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2927

- 469 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2941

- 470 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2942

- 471 -

 

[Параклис - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2947

- 472 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2940

- 473 -

 

[Светец - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обреден хляб за Бъдни вечер. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2944

- 474 -

 

[Седянката]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" (на 3-я ред в средата с калпака с китка) 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2955

- 475 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

  

Сист. No: 2929

- 476 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1

   [Сурвакарско краваиче - Обреден хляб от Белослатинско]1 : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2931

- 477 -

 

[Сурвакарски краваи - Обреден хляб от Белослатинско]1  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята са сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2932

- 478 -

 

[Сурвакарско кравайче - Обреден хляб от Белослатинско]  : Фотография /  Фотогр. Калина Тодорова . - Враца, 2005 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Обредните кравайчета са дар от домакинята за сурвакарите на Василовден. Изложба, съпътстваща Втората регионална краеведска конференция "Миналото на родния край - послание към бъдещето", организирана от Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца. Изработени са от Съюз на жените - гр. Бяла Слатина, следвайки традиционни похвати и знания за приготвянето и украсата.

 пълен текст 

Сист. No: 2930

- 479 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2958

- 480 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" в Езерото - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г. Надпис, гръб: "Седенката" снимани в Езерото Б.Слатина, април 1927 г. Цветан Н(енов) Милов".

 пълен текст 

Сист. No: 2959

- 481 -

 

[Ученици - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2961

- 482 -

 

[Ученици в Бяла Слатина]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене (седналият вляво) като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2954

- 483 -

 

[Ученици и ученички - Бяла Слатина]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (с малкото куче). Надпис гръб: "Групи ученички и ученици от V клас. По случай края на учебната година. 2 юлий 1926 г. Б. Слатина".

 пълен текст 

Сист. No: 2962

Фотографии - с. Габаре, обл. Враца

- 484 -

 

[Войници от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Нено Милов Вукюв Навущански от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк през Първата световна война (1917 г.), с другар по оръжие. Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Надпис гръб:"До Г-жа Неннка Неновица В село Габаре, Белослатинска околия. От 22. IX. 1917 г. Враца". (По това време полкът за кратко е във Враца и той изпраща на съпругата си няколко броя от тази снимка с указания на кой да ги предаде.)

 пълен текст 

Сист. No: 2952

- 485 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2990

- 486 -

 

[Женски надгробен паметник с релефно изображение от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2989

- 487 -

 

[Женски нодгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2980

- 488 -

 

[Иван Стоянов от Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Иван Стоянов - Елеганта, шивач от с. Габаре, Белослатинска околия.

 пълен текст 

Сист. No: 2963

- 489 -

 

[Мъжки надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изобрание на войник в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2973

- 490 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2976

- 491 -

 

[Надгробен паметник на дете от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на момиченце - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2977

- 492 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - гръб]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3038

- 493 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3005

- 494 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3012

- 495 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]31-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3024

- 496 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с надпис]35-5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3033

- 497 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл с релеф на ангел]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3007

- 498 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3009

- 499 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3011

- 500 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]30-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3021

- 501 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3029

- 502 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3030

- 503 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3031

- 504 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]35-4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3032

- 505 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]36-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3035

- 506 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - детайл]40-1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3041

- 507 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - лице]38  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3037

- 508 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство, детайл]29-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3019

- 509 -

 

[Надгробен паметник от Габаре - семейство]29  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Семейно каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефите на мъж и жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3018

- 510 -

 

[Надгробен паметник от Габаре-детайл]27-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3016

- 511 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимав, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2971

- 512 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2972

- 513 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]10  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2987

- 514 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]11  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2988

- 515 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]12  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2994

- 516 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]13  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2995

- 517 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]14  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2996

- 518 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]15  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2997

- 519 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]16  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2998

- 520 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]17  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2999

- 521 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]18  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3000

- 522 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]19  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3001

- 523 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Мъжко каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2974

- 524 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]20  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3002

- 525 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]21  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3003

- 526 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]22  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3004

- 527 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]23  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3006

- 528 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]24  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3008

- 529 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]25  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на мъж в традиционон облекло в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3010

- 530 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3013

- 531 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]26-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на млада жена в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3014

- 532 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]27  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на жена с цвете в ръка в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3015

- 533 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]28  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релеф на ангел в профил - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3017

- 534 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]3  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2975

- 535 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 3020

- 536 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]30-2  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена в цял ръст с книга и кланка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3022

- 537 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]31  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел с кръст в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3023

- 538 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]32  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3025

- 539 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]33  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3026

- 540 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]34  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3027

- 541 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]35  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж, хванал за ръце две малки момиченца - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3028

- 542 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]36  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изобратения на възрастна жена със забрадка, хванала за ръка малко момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3034

- 543 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]37  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефни изобратения на мъж с книга - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3036

- 544 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]39  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в., лице - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3039

- 545 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]4  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2978

- 546 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]40  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на войник с извадена сабя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3040

- 547 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]41  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с кръст в ръце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3042

- 548 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]42  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена, хванала за ръка момиченце и ангел над тях - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3043

- 549 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]43  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на ангел - Старите гробища. Надпис: "Тана Дончовица, почина на 2 IV 1921 ." Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3044

- 550 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]44  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на млада жена с гердан - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3045

- 551 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]45  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефни изображения на хванати за ръце жена и момиченце - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3046

- 552 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]46  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена с медальон сърце и роза в ръка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3047

- 553 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]47  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 40-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момиче след цветя - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3048

- 554 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]48  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на младо момче в ученическа униформа - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3049

- 555 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]49  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, аба и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3050

- 556 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]5  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. с релефно изображение на жена в цял ръст- Батулските гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2979

- 557 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]50  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 50-те години на ХХ в. с релефни изображения на мъж и момиче - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3051

- 558 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]51  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж с калпак, гега и торбичка - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3052

- 559 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]52  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 20-те години на ХХ в. с релефно изображение на мъж в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

  

Сист. No: 3053

- 560 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]6  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2981

- 561 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]7  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2982

- 562 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]8  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на войник в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2983

- 563 -

 

[Надгробен паметник от Габаре]9  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в.с релеф на мъж, който държи за ръка момченце в цял ръст - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2986

- 564 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре - детайл с надпис]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2985

- 565 -

 

[Надгробен паметник с релеф на жена, държаща за ръцете две момиченца - от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2984

- 566 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре - детайл]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2992

- 567 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2991

- 568 -

 

[Надгробен паметник с релефно изображение на ангел от Габаре]1  : Фотография /  Фотогр. Ивайло Никодимов, 2009 . - Цв. ; 14/8,5 см

   Каменно надгробие от 30-те години на ХХ в. - Старите гробища. Електронен архив на отдел "Краезнание" - Регионална библиотека "Христо Ботев" - Враца

 пълен текст 

Сист. No: 2993

- 569 -

 

[Нено Милов Вукюв Навущански, войник от 36 пехотен Козлодуйски полк]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   На снимката е Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, през Първата световна война (1917 г.). Той е бил касиер на училището, писар в кметството, един от създателите на дружбата на БЗНС в селото. Текст: " Спомен от романския фронт при с(ело) Максинени 18 .V. 1917 год." Надпис гръб: "До Неннка Неновица Милова в село Габаре, Белослатинска околия"(изпраща на съпругата си тази своя снимка).

 пълен текст 

Сист. No: 2951

- 570 -

 

[Семейството на Нено Милов Вукюв Навущански от с. Габаре]  : Фотография, 1917 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Тази снимка е носил в себе си Нено Милов Вукюв Навущански, от село Габаре, Белослатинска околия, запасен войник от 36 пехотен Козлодуйски полк, на нея са (отляво-надясно): дъщеря му Дина, съпругата му Ненка, раненичето в семейството (понеже отначало не са имали деца и са го взели от с. Тлачене) Цветан и майка му Йона.

 пълен текст 

Сист. No: 2953

- 571 -

 

[Спомен от събора в Габаре]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков(прав) на сбора в Габаре, сниман със свои приятели.

 пълен текст 

Сист. No: 2965

Фотографии - с. Тлачене, обл. Враца

- 572 -

 

[Великден в Бърдарски геран]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (2 ред в средата) на Великден в село Бърдарски геран, 7 април 1926 г. Гръб текст: " По случай Великден на Бърдарски геран. 7 април 1926 г."

 пълен текст 

Сист. No: 2956

- 573 -

 

[Запасни от 35 пехотен Врачански полк]  : Фотография, 30 год. ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене, като запасен от 35 пехотен Врачански полк.

 пълен текст 

Сист. No: 2964

- 574 -

 

[Седянката]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" (на 3-я ред в средата с калпака с китка) 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2955

- 575 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра в село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2968

- 576 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]1  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2969

- 577 -

 

[Строежът на центъра в Тлачене]2  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Строежът на центъра на село Тлачене по време на кметуването на Цветан Нанков, 1943 - 1944 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2970

- 578 -

 

[Тлаченски първенци]  : Фотография, 1943 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков, юрист, като кмет на село Тлачене ( с бялото сако) 1943 - 1944 г. Вдясно от него е секретар-бирника, накрая вляво тлаченския свещеник отец Никодим.

 пълен текст 

Сист. No: 2967

- 579 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2958

- 580 -

 

[Участниците във възстановката "Седянката" в Езерото - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина и като участник във възстановката "Седянката" 1927 г. Надпис, гръб: "Седенката" снимани в Езерото Б.Слатина, април 1927 г. Цветан Н(енов) Милов".

 пълен текст 

Сист. No: 2959

- 581 -

 

[Ученици - Бяла Слатина]  : Фотография, 1927 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2961

- 582 -

 

[Ученици в Бяла Слатина]  : Фотография, Нач. на ХХ в. . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене (седналият вляво) като ученик в Бяла Слатина.

 пълен текст 

Сист. No: 2954

- 583 -

 

[Ученици и ученички - Бяла Слатина]  : Фотография, 1926 . - Чено-бяла ; 14/8,5 см

   Цветан Нанков от с. Тлачене като ученик в Бяла Слатина (с малкото куче). Надпис гръб: "Групи ученички и ученици от V клас. По случай края на учебната година. 2 юлий 1926 г. Б. Слатина".

 пълен текст 

Сист. No: 2962

Пощенски картички

- 584 -

 

Лунна нощ  : Пощенска картичка . - Модерна галерия М. Веберъ, №283 . - Русе-София, Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Изпратена на 15.IV.1922 г., Рахово. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Марка, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2654

- 585 -

 

Чары весны  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, №510 . - Черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Изпратена на 15.IV.1916 г. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Адресирана до госпожица Ценка Сава Тодорова, гр. Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2656

- 586 -

 

[Ангелчета пред пиано]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Цв. колаж. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Рождество Христово." Текст-пожелание по повод новата 1917 г. на бълг. ез. изп. на гърба. Изпратена до Иванка П., гр. Враца. Клеймо - не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2624

- 587 -

 

горската тишина]  : Пощенска картичка . - Худ. издание на кн. Искра, Луврска галерия . - Разград, Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Изпратена на 30.IV.1915 г. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Адресирана до госпожица Ценка Савова, гр. Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2655

- 588 -

 

[Великденски ангел]  : Пощенска картичка . - Изд. - не се чете, Сер. 390 Н . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Адресирана до Ценка Сава Тодорова, гр. Вратца. Клеймо от 28.III.1912 г, Враца. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Марка.

 пълен текст 

Сист. No: 2644

- 589 -

 

[Великденски пасторал]  : Пощенска картичка . - S+SW+B, сер. 8043 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 28.IV.1932 г, Ломъ. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2640

- 590 -

 

[Великденски пасторал]  : Пощенска картичка . - S+SW+B, сер. 8043 . - Западна Европа - Германия, год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Адресирана до Г-на Инж. Василъ К. Диловски, Ботевградъ. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2641

- 591 -

 

[Великденски яйца, заек и цъфнали клони]  : Пощенска картичка . - Amag, серия 2816 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 1.IV.1934 г. Адресирана до госпожица Йорданка Абаджиева, учителка професионалното училище гр. Враца. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Марки, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2649

- 592 -

 

[Великденски яйца, пиленца и цветя]  : Пощенска картичка . - Rokat, серия 1265 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 13.IV.1941 г. Адресирана до г-жа Йонка Г. Иванова, гр. Ломъ. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2651

- 593 -

 

[Великденско веселие]  : Пощенска картичка . - S+SW+B, сер. 8043 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 10.IV.1931 г, Ломъ. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2642

- 594 -

 

[Великденско яйце, пиленце и теменужки]  : Пощенска картичка . - L&B, сер. 16974 . - Германия, Без год. ; 14/9 см

   Без надпис.

 пълен текст 

Сист. No: 2659

- 595 -

 

[Войнишка великденска картичка с портрет]  : Пощенска картичка . - Lefnar № 1736 . - Без местоизд. . - Черно-бял колаж ; 14/9 см

   Надпис лице - обърнат: "Христосъ Въскресе!" Без текст на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2658

- 596 -

 

[Върбови клонки и теменужки]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Австрия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Frohliche Ostren." Изпратена на 20.IV.1907 г, Виена. Адресирана до Г-жа Екатерина Странснска, София. Текст-пожелание на бълг.ез. изп. на гърба. Марка, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2645

- 597 -

 

[Дама с шапка]  : Пощенска картичка . - R&K, сер. "Erkal"№ 301/3, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 1.V.1918 г. Лице и гръб - ръкоп. текст на подателя. Адресирана до санитаренъ старшия подофицер Васил Манолов, 14 авт. полкъ, 5 батарея. Марка, клеймо - не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2647

- 598 -

 

[Две ангелчета в коледен венец]  : Пощенска картичка . - България, Без год. ; 14/9 см

   Адресирана до учителя Ганчо Добриновъ въ с. Буковецъ, Бело-Слатинска околия. Клеймо от 28.ХII.1905 г, Остров.

 пълен текст 

Сист. No: 2631

- 599 -

 

[Две девойки до коледна елхичка]  : Пощенска картичка . - K. V. I. B. 12 . - Западна Европа - Германия . - Оцвет. черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Ви Рождество Христово." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на лицевата част, дата на изпращане 24.ХII.1906 г.,гр. Ломъ. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2622

- 600 -

 

[Две деца до снежен човек]  : Пощенска картичка . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Рождество Христово." Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпротена на 20.I. 1933 г. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2620

- 601 -

 

[Девойка с великденско яйце и агне]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни., серия 291/4 . - Цв. колаж ; 14/9 см

   Надпис лице: "Христосъ Въскресе." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Изпратена на 14.IV.1910 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2638

- 602 -

 

[Девойки-ангели в коледна шейна с елен]  : Пощенска картичка . - K. V. I. B. 12 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. колаж. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Ви Рождество Христово." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на лицевата част. Изпратена на 24.ХII.1904 г.,гр. Ломъ до войника Григорий Ив. Илиев, 36 Козлодуйски полкъ, Санитарна команда, гр. Рахово. Марка, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2623

- 603 -

 

[Дете-готвач с прасенце]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честита новата 1934 година. Данчо." Надпис гръб: "31. XII. 1933 год. До г-нъ Йорданъ Я Паледжиев. Тук." Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2618

- 604 -

 

[Деца в снега държат рамка с по-късно залепена снимка на подателя във войнишка униформа]  : Пощенска картичка . - K. V. I. B. 12, сер. 1305 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. колаж ; 14/9 см

   Надпис лице: ръкописно, добавено от подателя: "Честита Ви Нова 1908 год." Изпратена на 30.ХII. 1907 г. Адресирана до Г-ну Григор Ив. Илиевъ.

 пълен текст 

Сист. No: 2637

- 605 -

 

[Деца теглят количка с цветя]  : Пощенска картичка . - Amag, серия 12173/12193 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 23.IV.1938 г., Шуменъ. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2646

- 606 -

 

[Дядо коледа с шейна и надпис: 1903 под греещи свещички]  : Пощенска картичка . - България . - Цв. рисунка. ; 14/9 см

   Надпис лице: "София, 31.ХII.1902 г., Гане Ч.Н. 1903 г., Василъ." Адресирана до Госпожица Ганка Х. Иванова Х. Танчова въ гр. Чирпан. Марка - отлепена, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2630

- 607 -

 

[Заек прескача великденски яйца]  : Пощенска картичка . - Amag, серия 2733 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2650

- 608 -

 

[Коледна елха с ангелчета и Младанаца в яслите]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Цв. рисунка. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Рождество Христово." Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпратена на 25.ХII. 1907 г. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2626

- 609 -

 

[Млада жена до коледна елхичка]  : Пощенска картичка . - OPG, серия 4547/48 . - Германия, Без год. . - Оцв. черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Лице : без текс, с подпис. Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпротена на 24.ХII. 1914 г. Адресирана до Господинъ Григоръ Ивановъ, чиновник въ Ломъ. Марка, клеймо - не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2627

- 610 -

 

[Момиче и кукла до коледна елха]  : Пощенска картичка . - K. V. I. B. 12, сер. 670 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Оцв. черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Ви Рождество Христово." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на лицевата част. Клеймо от 26.ХII.1905 г. - Ловечъ. Адресирана до Госпожица Велика Николова, Ловеч.

 пълен текст 

Сист. No: 2628

- 611 -

 

[Момиче и кукла до коледна елха]

   [Ангелчета и деца до коледна елха] : Пощенска картичка . - Сер. 291 . - Западна Европа - Германия, Без гоц. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: ръкописно, добавено от подателя: "Честитим Ви Рождество Христово за много години." Изпратена на 24.ХII. 1904 г. Адресирана до Госпожа Йонка Григорова Иванова, гр. Ломъ. Марка, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2634

- 612 -

 

[Момиче с пауни]  : Пощенска картичка . - NPG, серия 486/5 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Христосъ Въскресе!" Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2657

- 613 -

 

[Момиченце в яйце с кокошка и петел]  : Пощенска картичка . - K. V. I. B. 12, сер. 1305 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. колаж ; 14/9 см

   Надпис лице: "Христосъ Въскресе." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2639

- 614 -

 

[Момиченце с коледен подарък и писмо ]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Оцвет. черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честитита ви Нова година." Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпротена на 31.ХII. 1909 г. Адресирана до Кръстю С. Диловски (за Василъ), гр. Орхание. Клеймо - не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2621

- 615 -

 

[Момиченце с коледна шапчица и две прасенца]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "ЧН 1934 год. и Коленитеь празници." Гръб: с текст-пожелание на бълг. ез. Адресирана до Г-н Атанасчо Капитанъ Димитриев, гр. Орхание. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2619

- 616 -

 

[Момиченце храни пиленца]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, серия 0453 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Изпратена на 8.ХII.1908 г., Пловдив. Марка, клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2653

- 617 -

 

[Момченце подарява на моиченце коледна елхичка]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни . - Цв. рисунка. ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Ви Рождество Христово." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Изпратена на 25.ХII.1908 г.,гр. Ломъ до семейството на Григор Иванов. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2629

- 618 -

 

[На пикник]  : Пощенска картичка . - Amag, серия 0453 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2652

- 619 -

 

[Новогодишна наздравица]  : Пощенска картичка . - Серия 332/4 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Черно-бяла фотогр. ; 14/9 см

   Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Изпратена на 31.ХII.1912 г. Адресирана до Г-ци Иванка и Севастица Дражеви, Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2636

- 620 -

 

[Петдесет] 50 години от откриването на паметника на Христо Ботев  : Пощенска картичка . - [Ощина Враца] . - Враца, 2014 ; 15/10 см

   На гърба: история и описане на монтирания прз 1964 г. на площад "Хр. Ботев" в центъра на Враца паметник от бронз и грант, висок 12 м, с автор Владимир Гиновски.

 пълен текст 

Сист. No: 2511

- 621 -

 

[Пиленца в кошница с теменужки и петел]  : Пощенска картичка . - B. N. K., серия 3801, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Христосъ Въскресе!"

 пълен текст 

Сист. No: 2643

- 622 -

 

[Писано великденско яйце]  : Пощенска картичка . - L&B, сер. 51794 . - Германия, Спец. тираж за . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Христосъ Въскресе!" Изпратена на 2.V.1918 г, София. Адресирана до войника Васил Тодоров, 2 коненъ полкъ, 3 ескадрила, 1 к. дивизия. Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба.

 пълен текст 

Сист. No: 2648

- 623 -

 

[Рождество Христово]  : Пощенска картичка . - Франция, Без год. . - Цв. колаж. ; 14/9 см

   Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпратена на 4 ян. 1929 г., Бяла Слатина. Без клеймо.

 пълен текст 

Сист. No: 2625

- 624 -

 

[Семейна коледна идилия до накичена елха]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, серия 1582/5 . - Западна Европа - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Рождество Христово". Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпротена на 6.I.1943 г.

 пълен текст 

Сист. No: 2635

- 625 -

 

[Семейство и незабравки]  : Пощенска картичка . - GGK № 495 . - Германия, Без год. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: "Честито Ви Рождество Христово." Гръб: с текст-пожелание на бълг. език. Изпратена на 24.ХII. 1915 г. Адресирана до Г-нъ Ганчо Добринов, София. Марка, клеймо - не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2633

- 626 -

 

[Цветя и надпис: Честита Ви Нова Година]  : Пощенска картичка . - Без изд. данни. . - Цв. рисунка ; 14/9 см

   Надпис лице: ръкописно, добавено от подателя: "отъ Тинка и Иван." Текст-пожелание на бълг. ез. изп. на гърба. Изпратена на 25.ХII.1909 г.,гр. Враца. Адресирана до Ганчо Добрилов в Белгия.

 пълен текст 

Сист. No: 2632

Пощенски картички - Враца

- 627 -

 

Аз обичам Враца. Хижата  : Пощенска картичка . - Община Враца . - Враца, 2006 . - Цв. фотог. ; 15/10 см

   Картичка № 0580 от дарителска кампания за възстановяване на Хижата. На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. През 2005 година Хижата е почти изпепелена от пожар, възникнал в едно от помещенията, използвано за механа, но на 9 ноември 2006 година сградата е открита отново след мащабна реконструкция.

 пълен текст 

Сист. No: 2587

- 628 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, 1973 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2518

- 629 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 21/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2523

- 630 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ДИ "Септември" . - София, 1978 . - Цв. фотогр. ; 21/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2524

- 631 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ДИ "Септември" . - София, 1981 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2525

- 632 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - София, [1999] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2526

- 633 -

 

Враца  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - София, [1999] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2527

- 634 -

 

Враца  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца . - Враца, [2004] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   Лице: емблематични сгради и места във Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2530

- 635 -

 

Враца  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2004] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2531

- 636 -

 

Враца  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2538

- 637 -

 

Враца - Вратцата  : Пощенска картичка /   Ил. Бончев . - ДИ "Септември" . - София, 1976 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2563

- 638 -

 

Враца - Вратцата  : Пощенска картичка /  Сн. Д. Влаев . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2564

- 639 -

 

Враца - Кулата на Мешчиите  : Пощенска картичка /  Сн. Д. Влаев . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2547

- 640 -

 

Враца - Кулата на Мешчиите  : Пощенска картичка /  Сн. Стр. Добрев . - Фотоиздат . - София, [1970] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2549

- 641 -

 

Враца - Куртпашовата кула, 17 в.  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2555

- 642 -

 

Враца - Лобното място на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Сн. Г. Русинов . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: На югоизточния склон на връх Камарата над падината Йолковица се намира лобното място на Христо Ботев. По-сочено е от единствения останал жив свидетел на Ботева-та гибел - Никола Обретенов, който е участвал в комисията за определяне лобното място на Войводата през 1927 г. Оз-начено е с голям каменен знак през 1961 г. и на него е изсечен стих на Елисавета Багряна - " На великия Ботев, Изпълни се пророчеството твое - жив си ти " 20 май 1876 г."

 пълен текст 

Сист. No: 2615

- 643 -

 

Враца - Проходът Вратцата  : Пощенска картичка /  Сн. Вл. Димчев . - Фотоиздат . - София, 1973 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2559

- 644 -

 

Враца - Проходът Вратцата  : Пощенска картичка /  Сн. Вл. Димчев . - Българска фотография . - София, 1961 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2560

- 645 -

 

Враца - Проходът Вратцата  : Пощенска картичка /  Сн. Д. Влаев . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2562

- 646 -

 

Враца - Проходът Вратцата  : Пощенска картичка . - ДИ "Септември" . - София, 1981 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2565

- 647 -

 

Враца - Хижата  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи.

 пълен текст 

Сист. No: 2584

- 648 -

 

Враца - хижата  : Пощенска картичка /  Сн. Н. Попов . - Фотоиздат . - София, [1975] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи.

 пълен текст 

Сист. No: 2586

- 649 -

 

Враца през зимата  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца . - Враца, [2004] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2528

- 650 -

 

Враца. Българските доломите  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2542

- 651 -

 

Враца. Вратцата  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2537

- 652 -

 

Враца. Вратцата  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 16/11 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2568

- 653 -

 

Враца. Връх Околчица  : Пощенска картичка /  Сн. Г. Русинов . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Решението за издигане на паметник на Околчица е взето през 1936 г. Изпълнителният комитет за въздигане на паметника възлага проектирането и строителството му на архитектурно-инженерното бюро на арх. П. Дограмаджиев и инж. Н. Новоселски. Проектът предвижда висок 26,60 м железобетонен опълченски кръст. Строи се в годините от 1936 до 1939. През 1947 г. е взето решение паметникът да бъде преустроен в петолъчна звезда и в този си вид той про-съществува до 1991 г., когато е възвърнат първоначалният му вид - опълченски кръст.

 пълен текст 

Сист. No: 2616

- 654 -

 

Враца. Изглед от Вратцата  : Пощенска картичка /  Сн. Д. Влаев . - Фотоиздат . - София, 1966 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2561

- 655 -

 

Враца. Изглед от града  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, 1963 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2519

- 656 -

 

Враца. Изглед от града  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, 1963 . - Черно-бяла фотогр. ; 10/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2522

- 657 -

 

Враца. Кулата на Куртпашови  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1963] . - Черно-бяла фотогр. ; 10/10 см

   Ориг. загл.: Кулата на Курт Пашовци - 17 в. На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2546

- 658 -

 

Враца. Кулата на Мешчиите  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2552

- 659 -

 

Враца. Кулата на Мешчиите  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2553

- 660 -

 

Враца. Кулата на Мешчиите - 17 в.  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1963] . - Черно-бяла фотогр. ; 10/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2545

- 661 -

 

Враца. Кулата на Мешчиите - 17 в.  : Пощенска картичка /  Сн. Димитър Димов . - ДИ "Септември" . - София, 1988 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2548

- 662 -

 

Враца. Куртпашовата кула  : Пощенска картичка /  Сн. Д. Влаев . - Фотоиздат . - София, 1966 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2554

- 663 -

 

Враца. Куртпашовата кула  : Пощенска картичка /  Сн. В. Васев . - ДИ "Септември" . - София, 1986 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2556

- 664 -

 

Враца. Куртпашовата кула  : Пощенска картичка /  Сн. П. Франц . - ДИ "Септември" . - София, 1989 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2557

- 665 -

 

Враца. Куртпашовата кула  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Куртпашовата кула се намира в западната част на централния площад „Христо Ботев“ във Враца. Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери (квадрат със страна 5,90 м и височина 11 м), кулата създава впечатление за средновековен замък. Тя е една от няколко подобни кули, съществували през османско време. Използвана е за укрепено жилище на местен феодал. Състои се от подземен, приземен и два етажа за живеене.

 пълен текст 

Сист. No: 2558

- 666 -

 

Враца. Медковски дол  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2536

- 667 -

 

Враца. Народният съвет  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, Бед год. . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2520

- 668 -

 

Враца. Общ изглед  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, 1963 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2521

- 669 -

 

Враца. Паметникът на Вестителя  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - София, [1990] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Паметникът "Вестителят на свободата" е открит на 10 декември 1961 г. Автори: скулптор Владимир Цветков и архитект Стойко Дончев, бронз и сив гранит. От Калето над Враца руският тръбач Иван Петлак известява в 12,30 ч. на 28 октомври/ 9 ноември 1877 г. освобождението на града от турско робство.

 пълен текст 

Сист. No: 2585

- 670 -

 

Враца. Паметникът "Вестител на свободата"  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Паметникът "Вестителят на свободата" е открит на 10 декември 1961 г. Автори: скулптор Владимир Цветков и архитект Стойко Дончев, бронз и сив гранит. От Калето над Враца руският тръбач Иван Петлак известява в 12,30 ч. на 28 октомври/ 9 ноември 1877 г. освобождението на града от турско робство.

 пълен текст 

Сист. No: 2582

- 671 -

 

Враца. Паметникът на Хр. Ботев  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, Без год. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2502

- 672 -

 

Враца. Пещера Леденика - входът  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1973] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2598

- 673 -

 

Враца. Пещерата "Леденика" - Концертната зала  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1973] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2595

- 674 -

 

Враца. Пещерата Леденика  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - София, [1990] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2601

- 675 -

 

Враца. Пещерата Леденика - Малката зала  : Пощенска картичка /  Сн. Вл. Димчев . - Фотоиздат . - София, [1973] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2599

- 676 -

 

Враца. Проход Вратцата  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - Враца, [1990] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Проходът - ждрело на река Лева. Обявен за природна забележителност (1964 г.). Символ на Враца - свързва се и с името на града. В пролома са запазени останки от средновековната крепост Вратица. Отвесните скали на Вратцата са най-високите на Балканския полуостров (над 400 метра) и са най-популярният алпийски обект в България.

 пълен текст 

Сист. No: 2566

- 677 -

 

Враца. Ски писта  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2539

- 678 -

 

Враца. Хижа "Леденика"  : Пощенска картичка /  Сн. Вл. Димчев . - Фотоиздат . - София, 1973 ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2600

- 679 -

 

Враца. Хижата и Паметникът "Вестител на свободата"  : Пощенска картичка /  Сн. Н. Попов . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Паметникът "Вестителят на свободата" е открит на 10 декември 1961 г. Автори: скулптор Владимир Цветков и архитект Стойко Дончев, бронз и сив гранит.

 пълен текст 

Сист. No: 2583

- 680 -

 

Врачанска екопътека. Природен парк "Врачански Балкан"  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW - Изкуство Утре . - София, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2533

- 681 -

 

Врачански Балкан  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW - Изкуство Утре . - София, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: 1. Врачански скали, 2. Черепишки скали, 3. Ритлите, 4. Лакатнишки скали.

 пълен текст 

Сист. No: 2532

- 682 -

 

Врачански балкан  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2534

- 683 -

 

Врачански балкан  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2535

- 684 -

 

Врачански балкан  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2540

- 685 -

 

Врачански балкан  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2541

- 686 -

 

Врачански балкан  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2544

- 687 -

 

Врачански Балкан  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW - Изкуство утре . - София, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: 1. Водопад Скакля, 2. Паметник на Хр. Ботев на в. Околочица, 3. Черепишки манастир, 4. Пещера Леденика

 пълен текст 

Сист. No: 2614

- 688 -

 

Гр. Враца. Кулата на Куртпашови  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра.

 пълен текст 

Сист. No: 2514

- 689 -

 

Гр. Враца. Кулата на Мешчиите  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра.

 пълен текст 

Сист. No: 2513

- 690 -

 

Гр. Враца. Къщата на Димитър Хаджитошин  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра. Къщата е част от Етнографко-възрожденски комплекс "Св. Софроний Врачански" - РИМ - гр. Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2517

- 691 -

 

Гр. Враца. Паметник на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра.

 пълен текст 

Сист. No: 2512

- 692 -

 

Гр. Враца. Ханът на Стефанаки Савов - Клуб на дейците на културата  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра.

 пълен текст 

Сист. No: 2516

- 693 -

 

Гр. Враца. Църквата "Св. Николай"  : Пощенска картичка /  Худ. А. Радославов . - СБХ . - София, Бед год. ; 16/13 см

   Репродукция на гравюра.

 пълен текст 

Сист. No: 2515

- 694 -

 

Дефилето - Изгори град край Враца  : Пощенска картичка /  Худож. Феликс Каниц ; Сн. Константин Танчев . - СБХ . - София, Бед год. . - Реп. на гравюра. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2567

- 695 -

 

Жив е той, жив е! 1876  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, Без год. ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Паметникът на Хр. Ботев във Враца. Скулптор - Вл. Гиновски".

 пълен текст 

Сист. No: 2500

- 696 -

 

Жив е той, жив е! 1876-1966  : Пощенска картичка . - ДП "Фотоиздат" . - София, [1966] ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Паметникът на Хр. Ботев във Враца".

 пълен текст 

Сист. No: 2501

- 697 -

 

Искърското дефиле  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, [2010] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2543

- 698 -

 

Как бе построен туристическия дом във Враца  : Пощенска картичка . - Община Враца . - Враца, 2006 . - Черно-бяла фотог. ; 15/10 см

   Картичка № 5279 от дарителска кампания за възстановяване на Хижата. На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Картичката отразява момнт от работата по строежа. Любимо място на Врачани. През 2005 година Хижата е почти изпепелена от пожар, възникнал в едно от помещенията, използвано за механа, но на 9 ноември 2006 година сградата е открита отново след мащабна реконструкция.

 пълен текст 

Сист. No: 2590

- 699 -

 

Паметникът на Хр. Ботев  : Пощенска картичка /  Фотогр. Д. Влаев . - ДП "Фотоиздат" . - София, Без год. ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Враца. Паметникът на Хр. Ботев. Скулптор Вл. Гиновски".

 пълен текст 

Сист. No: 2503

- 700 -

 

Паметникът на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Фотогр. Д. Влаев . - ДИ "Септември" . - София, 1977 ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Враца. Паметникът на Христо Ботев. Скулптор Вл. Гиновски".

 пълен текст 

Сист. No: 2504

- 701 -

 

Паметникът на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Сн. Евг. Дюлгеров . - ДИ "Септември" . - София, 1980 ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Враца - паметникът на Христо Ботев. Скулптор Вл. Гиновски".

 пълен текст 

Сист. No: 2505

- 702 -

 

Паметникът на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Сн. В. Васев . - ДИ "Септември" . - София, 1986 ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Враца. Паметникът на Христо Ботев, скулптор Вл. Гиновски".

 пълен текст 

Сист. No: 2506

- 703 -

 

Паметникът на Христо Ботев  : Пощенска картичка . - ART TOMORROW . - София, [1990] ; 15/10 см

   Надпис на гърба: "Враца. Паметникът на Христо Ботев".

 пълен текст 

Сист. No: 2507

- 704 -

 

Паметникът на Христо Ботев  : Пощенска картичка /  Сн. Петър Петров . - Визит Враца . - Враца, [2005] ; 16/11 см

   Надпис на гърба: "Враца. Паметникът на Христо Ботев".

 пълен текст 

Сист. No: 2508

- 705 -

 

[Паметникът на Христо Ботев]  : [Джобен календар за 2007 г.] . - Община Враца . - Враца, [2007] ; 9/6 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2510

- 706 -

 

Паметникът на Христо Ботев на вр. Околчица  /  Фотогр. Славчо Кръстев . - Без изд. . - Враца, 2001 . - Цв. фотогр. ; 13/9 см

   На картичката - лице: Решението за издигане на паметник на Околчица е взето през 1936 г. Изпълнителният комитет за въздигане на паметника възлага проектирането и строителството му на архитектурно-инженерното бюро на арх. П. Дограмаджиев и инж. Н. Новоселски. Проектът предвижда висок 26,60 м железобетонен опълченски кръст. Строи се в годините от 1936 до 1939. През 1947 г. е взето решение паметникът да бъде преустроен в петолъчна звезда и в този си вид той про-съществува до 1991 г., когато е възвърнат първоначалният му вид - опълченски кръст.

 пълен текст 

Сист. No: 2617

- 707 -

 

Пещера Дядова дупка  : Пощенска картичка . - ПК "Врачански Балкан" . - Враца, [2005] . - Цв. фотогр ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2606

- 708 -

 

Пещера Дядова дупка  : Пощенска картичка . - ПК "Врачански Балкан" . - Враца, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2608

- 709 -

 

Пещера Леденика  : Пощенска картичка . - ПК "Врачански Балкан" . - Враца, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2607

- 710 -

 

Пещера Леденика  : Пощенска картичка . - ПК "Врачански Балкан" . - Враца, [2005] . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои.

 пълен текст 

Сист. No: 2609

- 711 -

 

Пещера Леденика - Вкамененият водопад  : Пощенска картичка /  Сн. П. Трантеев . - ДИ "Септември" . - София, 1982 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои.

 пълен текст 

Сист. No: 2611

- 712 -

 

Враца. Пещера Леденика - входът  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1973] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2597

- 713 -

 

Пещера Леденика - Пещерно образувание "Сребърен водопад"  : Пощенска картичка /  Сн. П. Трантеев . - ДИ "Септември" . - София, 1982 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои.

 пълен текст 

Сист. No: 2610

- 714 -

 

Пещера Леденика, Врачански окръг - Концертната зала  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, 1973 . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2596

- 715 -

 

Пещерата Леденика  : Пощенска картичка . - Фотоиздат . - София, [1973] . - Черно-бяла фотогр. ; 10/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България. Пещерата е една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХв. Такава е и днес - век по-късно. Имотът, включващ пещерата със 100 дка земя около нея, е дарен от благодетеля на врачани Христанчо Матов на 9 юли 1923 г. на туристическо дружество " Веслец". За посетители е отворена през 1961 г., като 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2594

- 716 -

 

Пещерата Леденика  : Пощенска картичка /  Сн. К. Косев . - ДИ "Септември" . - София, 1989 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекти на България и една от визитките на гр. Враца, заедно с прохода Вратцата и стария Ботев паметник, още в началото на ХХ в. За посетители е отворена през 1961 г., а 1962 г. е обявена за природна забележителност.

 пълен текст 

Сист. No: 2602

- 717 -

 

Пещерата Леденика - "Мечът на великана"  : Пощенска картичка /  Сн. П. Трантеев . - ДИ "Септември" . - София, 1982 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои.

 пълен текст 

Сист. No: 2604

- 718 -

 

Пещерата Леденика - "Свекървиният език"  : Пощенска картичка /  Сн. П. Трантеев . - ДИ "Септември" . - София, 1980 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Пещерата е дълга 320 м и има 10 зали. В първата зала, температурата пада до минус 20 градуса и се образува огромна ледена колона. Това е феномен, тъй като в самата пещера тем-пературата е постоянна и е около 8-16 градуса. Влажността на въздуха е 92 %. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования - "Езерото на желанията", "Проходът на греш-ниците". Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите - "Концертната зала", която притежава невероятна акустика. Най-високата точка в Леденика се нарича "Седмото небе". Крокодилът, Главата на великана, Соколът, Дядо Коледа, къщичката на Баба Яга, Свекървиният език, Жената на великана, Слонът, Къпещата се девойка са само част от многобройните скални приказни герои.

 пълен текст 

Сист. No: 2605

- 719 -

 

Пещерата Леденика - ледени образувания в преддверито  : Пощенска картичка /  Сн. П. Трантеев . - ДИ "Септември" . - София, 1982 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2603

- 720 -

 

Хижата  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. От площадката край туристическия дом се открива панорама към целия град, Врачанското поле, бърдото Веслец и далеч на запад и на север към Дунавската равнина.

 пълен текст 

Сист. No: 2593

- 721 -

 

Хижата - дървен макет. Изработено: магазин-работилница "Искуство" Ангель М. Орозовь, Враца.  : Пощенска картичка . - Община Враца . - Враца, 2006 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   Картичка № 2889 от дарителска кампания за възстановяване на Хижата. На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. През 2005 година Хижата е почти изпепелена от пожар, възникнал в едно от помещенията, използвано за механа, но на 9 ноември 2006 година сградата е открита отново след мащабна реконструкция.

 пълен текст 

Сист. No: 2588

- 722 -

 

Хижата 1932  : Пощенска картичка . - Община Враца . - Враца, 2006 ; 15/10 см

   Картичка № 4031 от дарителска кампания за възстановяване на Хижата. На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. През 2005 година Хижата е почти изпепелена от пожар, възникнал в едно от помещенията, използвано за механа, но на 9 ноември 2006 година сградата е открита отново след мащабна реконструкция.

 пълен текст 

Сист. No: 2589

- 723 -

 

Хижата и светлините на Враца  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. От площадката край туристическия дом се открива панорама към целия град, Врачанското поле, бърдото Веслец и далеч на запад и на север към Дунавската равнина. От дома има пешеходна пътека до Алпийския дом и водопада Скакля.

  

Сист. No: 2591

- 724 -

 

Хижата при изгрев слънце  : Пощенска картичка /  Фотогр. Петър Петров . - Визит Враца - Нови решения . - Враца, 2010 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   На картичката - лице: Хижата е един от символите на Враца. Туристическия дом е построен в м. Калето през 1926 г. с доброволен труд на врачанските туристи. Любимо място на Врачани. От площадката край туристическия дом се открива панорама към целия град, Врачанското поле, бърдото Веслец и далеч на запад и на север към Дунавската равнина.

 пълен текст 

Сист. No: 2592

- 725 -

 

"Конника" във Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. . - Враца, [1966] . - Черо-бяла фотогр. ; 8/12 см

   На картичката - лице: Паметникът "Вестителят на свободата" е открит на 10 декември 1961 г. Автори: скулптор Владимир Цветков и архитект Стойко Дончев, бронз и сив гранит. От Калето над Враца руският тръбач Иван Петлак известява в 12,30 ч. на 28 октомври/ 9 ноември 1877 г. освобождението на града от турско робство.

 пълен текст 

Сист. No: 2581

- 726 -

 

[Враца - Кулата на Мешчиите]  : Пощенска картичка /  Сн. Люба Филипова . - Община Враца . - Враца, 2007 . - Цв. фотогр. ; 20/13 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2550

- 727 -

 

[Враца - Кулата на Мешчиите]  : Джобно календарче за 2007 г. . - Община Враца . - Враца, 2006 . - Цв. фотогр. ; 9/6 см

   На картичката - лице: Кулата на Мешчиите - един от символите на Враца. Смята се, че датира от 16 век. Имала е жилищно-отбранителен характер. В края на 19 век е била преустроена за часовникова кула. През 2006 г. е реконструирана. Състои се от приземен и три надземни етажа. Изградена е от ломени камъни, споени с хоросанов разтвор. Третият етаж е използван за отбрана.

 пълен текст 

Сист. No: 2551

- 728 -

 

[Сто двадесет и пет] 125 години от подвига на Ботев и неговата чета  : Пощенска карта . - Министерство на транспорта и съобщенията . - София, 2001 ; 15/10 см

   Печат с образа на Хр. Ботев и надпис: "125 години от подвига на Ботев и неговата чета", клеймо 17.05. 2001, Враца - 3000.

 пълен текст 

Сист. No: 2509

- 729 -

 

Bella Vratza. Враца и региона  : Пощенска картичка . - Визит Враца . - Враца, 2004 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2529

Пощенски картички - Мездра

- 730 -

 

Мездра  : Пощенска картичка /  Сн. Ил Бончев . - Фотоиздат . - София, 1975 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2575

- 731 -

 

Мездра  : Пощенска картичка /  Сн. Кр. Узунова . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2576

- 732 -

 

Мездра - Българска народна банка  : Пощенска картичка /  Сн. Ил Бончев . - ДИ "Септември" . - София, 1976 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2579

- 733 -

 

Мездра - музеят  : Пощенска картичка /  Сн. Кр. Узунова . - Фотоиздат . - София, 1973 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2580

- 734 -

 

Мездра - универсалният магазин  : Пощенска картичка /  Сн. Ил. Бончев . - Фотоиздат . - София, 1975 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2572

- 735 -

 

Мездра - универсалният магазин  : Пощенска картичка /  Сн. Кр. Узунова . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2573

- 736 -

 

Мездра - центърът  : Пощенска картичка /  Сн. Кр. Узунова . - Фотоиздат . - София, 1973 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2574

- 737 -

 

Мездра - центърът  : Пощенска картичка /  Сн. Евг. Дюлгеров . - Фотоиздат . - София, 1974 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2578

- 738 -

 

Мездра. Домът на железничаря  : Пощенска картичка /  Сн. В. Васев . - ДИ "Септември" . - София, 1986 . - Цв. фотогр ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2577

- 739 -

 

Мездра. Изглед  : Пощенска картичка /  Сн. Стр. Добрев . - Фотоиздат . - София, [1970] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2569

- 740 -

 

Мездра. Изглед  : Пощенска картичка /  Сн. Стр. Добрев . - Фотоиздат . - София, [1970] . - Черно-бяла фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2570

- 741 -

 

Мездра. Центърът на града  : Пощенска картичка /  Сн. В. Васев . - ДИ "Септември" . - София, 1986 . - Цв. фотогр. ; 15/10 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2571

Пощенски картички - Стара Враца

- 742 -

 

Вратцата при гр. Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год.

   На картичката - лице: Старопланинският пролом на р. Лева - Вратцата е емблематична природа забележителност на Враца и един от символите на града. Под изображението - кореспондентски надпис от подателя. И на двата печата на гърба година не се чете.

 пълен текст 

Сист. No: 2498

- 743 -

 

Враца - гледка от Вратцата  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2499

- 744 -

 

Враца - към Вратцата  : Пощенска картичка . - Без изд. данни ; 14/9 см

   Орг. заглавие: "Враца - къмъ "Вратцата". На картичката - лице: Панорамен изглед на реката, моста и една от осемнайсетте воденици, които през първата половина на ХХ в. били разположени по брега на р. Лева от Враца до Згориград.

 пълен текст 

Сист. No: 2490

- 745 -

 

Враца - общ изглед  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   

 пълен текст 

Сист. No: 2497

- 746 -

 

Враца - пазара на 1 септември  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   На картичката - лице: Традиционният есенен панаир в града се провежда в деня на св. Симеон Стълпник още от края на ХIХ в. На гърба на картичката: печат на Антикварна къща "Ценкулов", дарител документа.

 пълен текст 

Сист. No: 2493

- 747 -

 

Враца. Почивната станция при "Леденика"  : Пощенска картичка . - "Гр. Пасковъ" . - София, 1940 ; 13/9 см

   На картичката - лице: Детското летовище в м. Леденика е открито на Илинден през 1928 г., върху земя, дарена от Христанчо Матов.

 пълен текст 

Сист. No: 2491

- 748 -

 

Площад "Хр. Ботев" - Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   На картичката - лице: В центъра - стария паметник на поета-революционер Христо Ботев, загинал във Врачанския балкан. Паметникът е открит на 27 май 1890 г. и е първият паметник в България след Освобождението. Автор на скулптурата е Густав Еберлайн. Издигнат е на мястото, където след разгромяването на Ботевата чета през 1876 г. турците излагат отрязаните глави на някои от загиналите. На постамента са изписани имената на героите. Днес бронзовата фигура е експонат в РИМ - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2492

- 749 -

 

Поздрав от Враца  : Пощенска картичка . - "Т. Ивановъ" . - Враца, Без год. ; 13/9 см

   На картичката - лице: сградите на Прогимназия "Иванчо Младенов" и съседния хотел "Европа" - нач. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 2494

- 750 -

 

Поздрав от Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   Лице: общ изглед на града с някои от символите - портрет на Христо Ботев с лавров венец и стария паметник на Войводата в центъра на града.

 пълен текст 

Сист. No: 2496

- 751 -

 

[Портрет на Христо Ботев]  : Пощенска картичка . - Къща-музей "Хр. Ботйов" . - Калофер, 1948 ; 14/10 см

   Под портрета: подпис и години 1848-1948. На гърба на картата: седем пощенски марки с нумизматична стойност, посветени на 100 г. от рождението на поета-революционер.

 пълен текст 

Сист. No: 2495

Автентичен фолклор

Автентични записи - аудио

- 752 -

 

Баене за от уроци  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:20

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 73. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3089

- 753 -

 

Баене от жив огън на реката  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:55

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 74. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3086

- 754 -

 

Баене от подлюта  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:51

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 71. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3087

- 755 -

 

Баене от почудища  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:41

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 72. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3088

- 756 -

 

Баене от уроки  : Автентичен запис /  Разказ на Ангелина Милкова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:38

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 52. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Ангелина Петрова Милкова, 52 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3083

- 757 -

 

Баене от уроки в Бистрец  : Автентичен запис /  Разказ на Ангелина Милкова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:27

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 52. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Ангелина Петрова Милкова, 52 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3084

- 758 -

 

Баене от уроки със зелена паница и въгленчета  : Автентичен запис /  Разказ на Босилка Лилова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:03

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 57-1. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Босилка Тодорова Лилова, 47 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3085

- 759 -

 

Балуца  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:02

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 32. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3079

- 760 -

 

Боторо - Музика от сватбарски танц  : Автентичен запис /  Изп. тромпет Тодор Каменов ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:00:47

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Тодор Христов Каменов, р. 1924 г. - музикант и участник в "Боторо". Танцът не е познат в околните селища. Някои елементи го сродяват с румънските калушари от района на Питещи, описани от Михаил Арнаудов. Изпълнява се от музикантите по време на семейни празници - сватби и кръщенета от средата до 70-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3055

- 761 -

 

Боторо - Сватбарски танц  : Автентичен запис /  Разказ на Тодор Каменов ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:03:40

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Тодор Христов Каменов, р. 1924 г. - музикант и участник в "Боторо". Танцът не е познат в околните селища. Някои елементи го сродяват с румънските калушари от района на Питещи, описани от Михаил Арнаудов. Изпълнява се от музикантите по време на семейни празници - сватби и кръщенета от средата до 70-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3056

- 762 -

 

Георги Грозния - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:16

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б8. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3057

- 763 -

 

Греховен хайдутин /Грешен Стоян - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:05:55

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А3. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3058

- 764 -

 

Закъснела сама Янка - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:16

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 37. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска тодорова. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3069

- 765 -

 

Запладнил Велко шилета - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:04:04

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Параскева Иванова Драганова, 57 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3066

- 766 -

 

Запладнил Нанко шилета - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Мария Пенкова, Спаска Тодорова, Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:25

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 29. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певци: Параскева Иванова, 57 г., Мария Василева пенкова, 56 г. и Спаска Тодорова Ранчева. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3065

- 767 -

 

Заправил Стоян воденица - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:07:05

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3059

- 768 -

 

Калина гърло болело - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Записала Пелагия Стоянова ; Изпяла Иванка Димитрова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:25

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 81. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3070

- 769 -

 

Лазарова сестрица - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:36

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4 - 70. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3074

- 770 -

 

Милен Милици думаше - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:16

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б13. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3060

- 771 -

 

На Катинкинете прозорци - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:01:19

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б12. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3064

- 772 -

 

Натоварил Стоян - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:08

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б11. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3061

- 773 -

 

Невено мари - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Записала Пелагия Стоянова ; Изпяла Велика Таскова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:03:14

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 109. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Велика Таскова Тошева, 82 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3068

- 774 -

 

Облагал се е Радойко - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Санда Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:15

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Санда Тодорова Стефанова, 78 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3071

- 775 -

 

Овчарски мелодии  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:48

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 30. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3078

- 776 -

 

Овчарски мелодии от Бистрец  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:32

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 30. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3082

- 777 -

 

Ой, Лазаре, Лазаре, що побърза та дойде - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Николина Горанова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:46

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 10. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Николина Кръстева Горанова, 57 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3075

- 778 -

 

От сърце рожба, от Бога дарба /От злато люлка - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:03:30

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А4. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3062

- 779 -

 

Провикна се овчар от висока дела - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:43

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Параскева Иванова Драганова, 57 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3067

- 780 -

 

Провикнал се овчар от висока дела - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:56

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 80. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3072

- 781 -

 

Ръченица  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:19

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 31. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3080

- 782 -

 

Ситно старешко хоро  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:45

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 31. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3081

- 783 -

 

Стоянови двори - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:03:43

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 35. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска Тодорова Ранчева. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3076

- 784 -

 

Теменужка и синчец, малка мома под венец - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:44

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 34. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска Тодорова Ранчева. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3077

- 785 -

 

Царя на Петър думаше / Богат Петър - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:18

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б6. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3063

- 786 -

 

Я бръкни ми в бела пазва - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:46

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 10. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3073

Автентични записи - аудио. Враца - кв. Бистрец

- 787 -

 

Баене за от уроци  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:20

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 73. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3089

- 788 -

 

Баене от жив огън на реката  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:55

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 74. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3086

- 789 -

 

Баене от подлюта  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:51

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 71. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3087

- 790 -

 

Баене от почудища  : Автентичен запис /  Разказ на Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:41

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 72. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3088

- 791 -

 

Баене от уроки  : Автентичен запис /  Разказ на Ангелина Милкова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:38

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 52. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Ангелина Петрова Милкова, 52 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3083

- 792 -

 

Баене от уроки в Бистрец  : Автентичен запис /  Разказ на Ангелина Милкова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:27

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 52. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Ангелина Петрова Милкова, 52 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3084

- 793 -

 

Баене от уроки със зелена паница и въгленчета  : Автентичен запис /  Разказ на Босилка Лилова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:03

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 57-1. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Разказала Босилка Тодорова Лилова, 47 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3085

- 794 -

 

Балуца  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:02

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 32. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3079

- 795 -

 

Закъснела сама Янка - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:16

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 37. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска тодорова. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3069

- 796 -

 

Запладнил Велко шилета - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:04:04

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Параскева Иванова Драганова, 57 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3066

- 797 -

 

Запладнил Нанко шилета - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Мария Пенкова, Спаска Тодорова, Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:25

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 29. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певци: Параскева Иванова, 57 г., Мария Василева пенкова, 56 г. и Спаска Тодорова Ранчева. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3065

- 798 -

 

Калина гърло болело - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Записала Пелагия Стоянова ; Изпяла Иванка Димитрова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:25

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 81. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3070

- 799 -

 

Лазарова сестрица - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:36

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4 - 70. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3074

- 800 -

 

Невено мари - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Записала Пелагия Стоянова ; Изпяла Велика Таскова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:03:14

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 109. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Велика Таскова Тошева, 82 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3068

- 801 -

 

Облагал се е Радойко - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Санда Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:15

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Санда Тодорова Стефанова, 78 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3071

- 802 -

 

Овчарски мелодии  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:48

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 30. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3078

- 803 -

 

Овчарски мелодии от Бистрец  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:32

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 30. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3082

- 804 -

 

Ой, Лазаре, Лазаре, що побърза та дойде - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Николина Горанова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:46

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 10. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Николина Кръстева Горанова, 57 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3075

- 805 -

 

Провикна се овчар от висока дела - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Параскева Иванова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:43

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 27. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Параскева Иванова Драганова, 57 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3067

- 806 -

 

Провикнал се овчар от висока дела - Жътварска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:02:56

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 80. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Традиционна жътварска песен от с. Бистрец. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3072

- 807 -

 

Ръченица  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:01:19

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 31. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3080

- 808 -

 

Ситно старешко хоро  : Автентичен запис /  Свири на дудук Симеон Пенков ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:45

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П3/4ч - 31. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Изсвирил: Симеон Иванов Пенков, 66 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3081

- 809 -

 

Стоянови двори - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:03:43

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 35. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска Тодорова Ранчева. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3076

- 810 -

 

Теменужка и синчец, малка мома под венец - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Спаска Тодорова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:44

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 34. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Спаска Тодорова Ранчева. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3077

- 811 -

 

Я бръкни ми в бела пазва - Лазарска песен  : Автентичен запис /  Изпяла Иванка Димитрова ; Записала Пелагия Стоянова . - Бистрец . - Аудиозапис, аналогов носител ; 00:00:46

   Оригинален носител: Магнетофонна лента КрМ 1 - П1/2 - 10. Записът е направен през 1976 г. в Бистрец, Врачанско. Певица: Иванка Димитрова, 84 г. Архив "Краезнание" - Регионална библиотека "Хр. Ботев" - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 3073

Автентични записи - аудио. С. Баурене, Врачанско

- 812 -

 

Боторо - Музика от сватбарски танц  : Автентичен запис /  Изп. тромпет Тодор Каменов ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:00:47

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Тодор Христов Каменов, р. 1924 г. - музикант и участник в "Боторо". Танцът не е познат в околните селища. Някои елементи го сродяват с румънските калушари от района на Питещи, описани от Михаил Арнаудов. Изпълнява се от музикантите по време на семейни празници - сватби и кръщенета от средата до 70-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3055

- 813 -

 

Боторо - Сватбарски танц  : Автентичен запис /  Разказ на Тодор Каменов ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:03:40

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Тодор Христов Каменов, р. 1924 г. - музикант и участник в "Боторо". Танцът не е познат в околните селища. Някои елементи го сродяват с румънските калушари от района на Питещи, описани от Михаил Арнаудов. Изпълнява се от музикантите по време на семейни празници - сватби и кръщенета от средата до 70-те год. на ХХ в.

 пълен текст 

Сист. No: 3056

- 814 -

 

Георги Грозния - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:16

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б8. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3057

- 815 -

 

Греховен хайдутин /Грешен Стоян - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:05:55

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А3. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3058

- 816 -

 

Заправил Стоян воденица - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:07:05

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А1. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3059

- 817 -

 

Милен Милици думаше - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:16

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б13. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3060

- 818 -

 

На Катинкинете прозорци - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:01:19

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б12. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3064

- 819 -

 

Натоварил Стоян - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:08

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б11. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3061

- 820 -

 

От сърце рожба, от Бога дарба /От злато люлка - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:03:30

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -А4. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3062

- 821 -

 

Царя на Петър думаше / Богат Петър - Народна песен  : Автентичен запис /  Изпяла Рила Вълкова ; Записала Калина Тодорова . - Баурене . - Аудиозапис ; 00:02:18

   Оригинален носител: Аудиокасета Кр 3 -Б6. Записът е направен на 17. Х. 1993 г. в село Баурене, Врачанско. Информатор: Рила Гаврилова Вълкова, р. 1925 г. в с. Ракево, Врачанско.

 пълен текст 

Сист. No: 3063

Христо Ботев

- 822 -

 

Площад "Хр. Ботев" - Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   На картичката - лице: В центъра - стария паметник на поета-революционер Христо Ботев, загинал във Врачанския балкан. Паметникът е открит на 27 май 1890 г. и е първият паметник в България след Освобождението. Автор на скулптурата е Густав Еберлайн. Издигнат е на мястото, където след разгромяването на Ботевата чета през 1876 г. турците излагат отрязаните глави на някои от загиналите. На постамента са изписани имената на героите. Днес бронзовата фигура е експонат в РИМ - Враца.

 пълен текст 

Сист. No: 2492

- 823 -

 

Поздрав от Враца  : Пощенска картичка . - Без изд. данни, Без год. ; 13/9 см

   Лице: общ изглед на града с някои от символите - портрет на Христо Ботев с лавров венец и стария паметник на Войводата в центъра на града.

 пълен текст 

Сист. No: 2496

- 824 -

 

[Портрет на Христо Ботев]  : Пощенска картичка . - Къща-музей "Хр. Ботйов" . - Калофер, 1948 ; 14/10 см

   Под портрета: подпис и години 1848-1948. На гърба на картата: седем пощенски марки с нумизматична стойност, посветени на 100 г. от рождението на поета-революционер.

 пълен текст 

Сист. No: 2495

Наследство

Наследство - карикатури

- 825 -

 

Ако беше в наши дни...  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2732

- 826 -

 

Боя на Милин камък  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2729

- 827 -

 

Кошмари в кухнята  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2015 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2731

- 828 -

 

На паша след Гергьовден  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2738

- 829 -

 

Новости на книжния пазар  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2015 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2730

- 830 -

 

[Halloween]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2739

- 831 -

 

[Абонамент]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2725

- 832 -

 

[Археологически сезон]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2722

- 833 -

 

[Бащина отмяна]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2705

- 834 -

 

[Без кабелна]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

  

Сист. No: 2682

- 835 -

 

[Безработица]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2685

- 836 -

 

духа на времето]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2015 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2699

- 837 -

 

съда]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2716

- 838 -

 

театъра]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2012 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2724

- 839 -

 

чужбина]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2006 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2703

- 840 -

 

[Враца - проспериращ град]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2008 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2661

- 841 -

 

[Врачанска карикатурна валентинотрифониада]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, черно-бяла; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2667

- 842 -

 

[Време разделно]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2719

- 843 -

 

[Гладен народ]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2698

- 844 -

 

[Грешен номер]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2008 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2676

- 845 -

 

[Данъчният минава]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2004 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2715

- 846 -

 

[Две хапчета преди лягане...]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2664

- 847 -

 

[Двоен товар]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2714

- 848 -

 

[Добре дошли във Враца]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2006 . - Хартия, туш, черно-бяла; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2678

- 849 -

 

[Европейска визия]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2666

- 850 -

 

[Живот]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2674

- 851 -

 

[Журналистически въпрос]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2012 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2720

- 852 -

 

[За здраве]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2689

- 853 -

 

[За лек]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2697

- 854 -

 

[Иде ли]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2008 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2684

- 855 -

 

[Инспекция]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2669

- 856 -

 

[Колебания]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2688

- 857 -

 

[Коледари]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2734

- 858 -

 

[Комшолук]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2679

- 859 -

 

[Крематориум]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2665

- 860 -

 

[Културно-историческо наследство]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2681

- 861 -

 

[Лекарска наздравица]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2706

- 862 -

 

[Медиум в полицията]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2693

- 863 -

 

[Между приятели]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2695

- 864 -

 

[Молитва]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2726

- 865 -

 

[Мъртви езици]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2728

- 866 -

 

[На панаиро]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2012 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2736

- 867 -

 

[На пътя]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2671

- 868 -

 

[На работа]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2711

- 869 -

 

[Наколенки]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2723

- 870 -

 

[Нашироко]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2690

- 871 -

 

[Непрекъснато ми подливаха вода]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2004 . - Хартия, туш, черно-бяла; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2680

- 872 -

 

[Нередовен]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2709

- 873 -

 

[Обедна почивка]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2694

- 874 -

 

[Оплаквачки]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2737

- 875 -

 

[Отличник]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2686

- 876 -

 

[Подарък]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2704

- 877 -

 

[Празнично]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2008 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2670

- 878 -

 

[Празнично]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2014 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2735

- 879 -

 

[Пред кабинета]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2701

- 880 -

 

[Пред фотографа]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2713

- 881 -

 

[Предизборно]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2668

- 882 -

 

[При зъболекаря]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2660

- 883 -

 

[При психиатъра]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2662

- 884 -

 

[При психиатъра]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2008 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2708

- 885 -

 

[Първомайско]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2673

- 886 -

 

[Разговор]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2687

- 887 -

 

документ от библиотеката]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2015 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2727

- 888 -

 

мярка]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2712

- 889 -

 

[Само с рецепта]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2710

- 890 -

 

[Сателитна чиния]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2663

- 891 -

 

[Силно привързани]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2718

- 892 -

 

[Скъпичко]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2717

- 893 -

 

[Словото е оръжие]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2692

- 894 -

 

[Сърбят го ръцете]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2007 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2677

- 895 -

 

[Състрадание]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2009 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2672

- 896 -

 

[Тудоровденско]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2013 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора. Седма самостоятелна изложба "За света, хората и адетите", 2015 - Враца, Регионална библиотека.

 пълен текст 

Сист. No: 2733

- 897 -

 

[Тупалката]  : Карикатура /  Худож. Ивайло Никодимов, 2006 . - Хартия, туш, акварел; цв.; оригинал ; 30/20,5 см

   Притежание на Регионална библиотека "Христо Ботев" - гр. Враца. Дар от автора.

 пълен текст 

Сист. No: 2700

- 898 -